Viktig om Gardermoen

7sterkeAktuelt

Gardemokonferansen

Gardermokonferansen 6. november handler om Oslo Lufthavns betydning i nasjonal og regional sammenheng. Fokus vil være på ringvirkningene av hovedflyplassen på det sentrale Østlandet, inkludert kommunene i Sør-Hedmark.

Innovasjon Gardermoen inviterer til Gardermokonferansen 2014 den 6. november på Thon Hotel Gardermoen . Årets tema omhandler hovedflyplassens betydning for de nærliggende regionene, noe som bør være midt i blinken for næringsdrivende og andre fra Glåmdalsregionen.

Programmet er variert og spennende:

  • Statssekretær John-Ragnar Aarset fra samferdselsdepartementet tar for seg «Oslo Lufthavns betydning som navet i Norge og porten til utlandet»
  • Samfunnsøkonom Eirik N. Stenersen fra Oslo Economics presenterer en ny arbeidsmarkedsundersøkelse om «utviklingen i arbeidsmarkedet rundt Gardermoen de siste 15 årene»
  • Administrerende direktør Sverre Narvesen fra Sintef Raufoss Manufacturing AS diskuterer «Oslo Lufthavns/Gardermoens betydning for Innlandet – i dag/i morgen»

Blant de andre foredragsholderne kan vi nevne fylkesmann i Hedmark Sigbjørn Johnsen og styreleder Trond Hagerud i 7sterke. Sistnevnte tar for seg utviklingen i Glåmdalsregionen.

Last ned invitasjonen og meld deg på her