Møt opp på viktig Rv2-møte 31. oktober

7sterkeAktuelt

7sterke oppfordrer flest mulig til å møte opp når Vegforum Innlandet inviterer næringsliv og politikere til møte om Nasjonal Transportplan 2014–2023. Bli med og kjemp videre for maks framdrift i Rv2-utbyggingen.

Tid: mandag 31. oktober, kl 14.00
Sted: Vekstsenteret, Kongsvinger (den gamle fagskolen)

Her er invitasjonen

 

Næringsliv og bedrifter i Glåmdalsregionen
Ordførerne
Vegforum Innlandet
Statens Vegvesen Rv2-prosjektet
m.fl

Invitasjon til møte om NTP 2014-23 – utfordringene for Rv2 (E16) og veginfrastrukturen i Glåmdalsregionen

Forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) for 2014-23 legges frem i februar 2012. Frem mot stortingsbehandlingen før sommeren 2013 vil det bli en bred debatt om behovene for utbygging og utbedring av veginfrastrukturen, og prioriteringene i gjennomføringen av prosjektene. Hva betyr dette for Rv2 (E16) og veginfrastuktureni Glåmdalsregionen? Hva må til for at regionen kan sikre fremdriften i gjennomføringen av vegutbyggingen?

Dette er bakgrunnen for at Vegforum Innlandet inviterer til møte –

Mandag 31.oktober kl 14:00 (til 16:00)

Sted; Vekstsenteret – Kongsvinger

Agenda for møtet

Status for Rv2-prosjektet og det videre planarbeidet med parsell 3 og 4

Gjennomgang av fremdrift og planarbeidet.
Prosjektleder Geir Jensen, Statens Vegvesen

Behov for snarlig utbygging.

Regionsjef  Guttorm Tysnes, NLF Norges Lastebileierforbund
Regionsjef Stein Løkken NAF

Hvordan legger vi opp påvirkningsarbeidet og videre oppfølging

Innledninger ved Vegforum Innlandet / næringslivet i Glåmdalen / representanter for kommunene

 

Vi ønsker med dette velkommen til møtet!

Av hensyn til det praktiske ber vi om en påmelding til e-postadressen nedenfor.

 

Med hilsen

Vegforum Innlandet

 

Harald Thoresen, leder

seniorrådgiver NHO Innlandet

mob. +4797046585

Epost: harald.thoresen@nho.no

www.vegforuminnlandet.no