Workshop for industriell omstilling og utvikling

7sterkeAktuelt

Lokale bedrifter har delt utfordringer og erfaringer gjennom en årlig workshop i regi av 7sterke og SINTEF Raufoss Manufacturing. Nå inviterer de til ny samling 6. juni, der temaet er fremtidens industribedrift.

– Vi hadde utfordringer med å få effektiv flyt i produksjon. Rutinene og kommunikasjonen mellom administrasjon og produksjon var heller ikke god nok. Etter 7sterkes workshop gjorde vi en verdistrømsanalyse med SINTEF Raufoss Manufacturing der vi fikk satt fokus på å forbedre gode prosesser og arbeidsmetoder. Det har gitt oss bedre rutiner og lagerstyring, god flyt i produksjon og bedre arbeidsmiljø, forteller Erlend Røhnebæk fra Gjølstad Gård.

Har du utfordringer i egen bedrift som du ikke helt vet hvordan du skal løse? Ved å dele erfaringer og motta innspill på egne utfordringer kan du finne gode løsninger, slik mange lokale virksomheter har gjort de siste årene. Fjorårets workshop resulterte i fire utviklingsprosjekter som resultat av workshopen.

– Vi hadde utfordringer med oppetid og overforbruk av maling i beiseanlegget vårt. Derfor ønsket vi å finne nye løsninger for å øke produktiviteten og forbedre miljøet. Gjennom utviklingsprosjektet vi har kjørt med SRM har vi sammen kommet frem til en god løsning for fremtiden, forteller Simen Fjeld i Bergene Holm.

Workshopen begynner med at utvalgte bedrifter deler sine erfaringer og presenterer sine utfordringer. Rådgivere fra SRM vil sammen med 7sterke bruke sin kompetanse og sine nettverk til å vurdere mulige tiltak for hver enkelt bedrift. Du får høre hva slags hjelp som er tilgjengelig og hvilke muligheter som finnes for samarbeid og utvikling. Eksempler på dette er opplæring i, og bruk av ulike Lean-verktøy og -metoder, kompetanseheving i egen organisasjon, innføring av ny teknologi, bruk av alternative materialer og nye produksjonsprosesser. Du får med deg konkrete faglige tilbakemeldinger og forslag til hvilke virkemidler du kan søke for å løse sine utfordringer. Det vil også bli fulgt opp med 1:1-møter for de som ønsker det.

Etter lunsj blir det gruppearbeid med utgangspunkt i mulige synergier i felles utfordringer som er presentert. Målet er å få bedre innsikt og innspill på hva som er «world class» innenfor området. Medlemmene i gruppene vil i prosessen kunne gi sine innspill, få innspill og dele sine erfaringer med hverandre. Dette for å kunne få en bra start på sitt prosjekt, samt hvis flere har like utfordringer kan det etableres samarbeidsprosjekter bedriftene i mellom.

Har du lyst til å være med? Send en e-post til jan.roger.broen@mapei.no
Tid: Onsdag 6.juni
Sted: Maarud
Pris: Gratis

Dette er SRM
SRM er et FoU-selskap som jobber for å utvikle en konkurransedyktig vareproduserende industri i Norge. De leverer spisskompetanse innen automatisert produksjon, produkt- og produksjonsutvikling, Lean, verdikjedestyring og materialteknologi, samt laboratorie- og verkstedtjenester. De tilbyr blant annet rådgivning, ulike typer kurs og kunnskapsoverføring fra akademia til industri innen alle sine fagområder.

Dette er 7sterkes produksjonsnettverk
7sterke produksjonsnettverk er et fagforum for alle som arbeider med produksjon og logistikk. Formålet er å styrke og utvikle industrien i Kongsvingerregionen, og dermed øke konkurransekraften. De siste årene har nettverket hatt fokus på å bygge bedriftenes Lean kunnskap og sørge for kompetanse- og erfaringsutveksling gjennom ulike arrangementer.