Workshop for industriell omstilling og utvikling

7sterkeAktuelt

Har du utfordringer i egen bedrift som du ikke helt vet hvordan du skal løse? 7sterke og SINTEF Raufoss Manufacturing gjentar fjorårets vellykkede arrangement og inviterer til workshop i det nye Newtonrommet hos Magnor Næringshage 21. juni.

Fjorårets workshop resulterte i fire konkrete utviklingsprosjekter som resultat av samarbeid og deling av kompetanse og utfordringer. I år ønsker vi å fokusere på automasjon, digitalisering, Industri 4.0 og kontinuerlig forbedring. Du vil møte noen utvalgte bedrifter som har et ønske om å få innspill, dele erfaringer og få gode råd for å utvikle seg videre.

Det er ikke alltid enkelt å vite hva slags hjelp som er tilgjengelig, eller hvilke muligheter som finnes for samarbeide og utvikling. Rådgivere fra SRM vil sammen med 7Sterke bruke sin kompetanse og sine nettverk til å vurdere mulige tiltak for hver enkelt bedrift.

Ekspertrådgivere fra SRM vil sammen med 7sterke lytte mens bedriftene presenterer utfordringene sine. Deretter vil de bruke sin kompetanse og ekspertise til å vurdere mulige tiltak for hver enkelt bedrift. Dette kan for eksempel være opplæring i, og bruk av ulike Lean-verktøy og -metoder, innføring av ny teknologi, bruk av alternative materialer og nye produksjonsprosesser.

Mens SRM og 7sterke vurderer alle utfordringer og innspill kommer vi til å ha et godt faglig innslag, før vi presenterer overordnede tiltak og løsninger til slutt. SRM har et betydelig nettverk av kunder og partnere. Dermed får deltakerne en unik mulighet til å ta del i den beste kompetansen som finnes for industri i Norge. Alle som deltar vil dermed ta med seg konkrete faglige tilbakemeldinger og forslag til hvilke virkemidler de kan søke for å løse sine utfordringer. Det vil også bli fulgt opp med 1:1-møter med de enkelte bedriftene for de som ønsker det.

Har du lyst til å være med? Send en e-post til jan.roger.broen@mapei.no

Tid: Onsdag 21.juni
Sted: Newtonrommet hos Magnor Næringshage
Påmelding: jan.roger.broen@mapei.no
Pris: 400,- per person

Dette er SRM
SRM er et FoU-selskap som jobber for å utvikle en konkurransedyktig vareproduserende industri i Norge. De leverer spisskompetanse innen automatisert produksjon, produkt- og produksjonsutvikling, Lean, verdikjedestyring og materialteknologi, samt laboratorie- og verkstedtjenester. De tilbyr blant annet industrinær forskning og rådgivning, ulike typer kurs og kunnskapsoverføring fra akademia til industri innen alle sine fagområder. Alt dette på et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Selskapet har cirka 95 ansatte og er lokalisert med hovedkontor på Raufoss med avdelinger i Kongsvinger, Trondheim, Stavanger og Ålesund.

Dette er 7 sterkes produksjonsnettverk
7sterke produksjonsnettverk er et fagforum for alle som arbeider med produksjon og logistikk. Formålet er å styrke og utvikle industrien i Kongsvingerregionen , og dermed øke konkurransekraften . De siste årene har nettverket hatt fokus på å bygge bedriftenes Leankunnskap og sørge for kompetanse- og erfaringsutveksling gjennom ulike arrangementer.