Workshop for industriell vekst og utvikling

7sterkeAktuelt

Har du utfordringer i egen bedrift som du ikke helt vet hvordan du skal løse? Onsdag 24. august inviterer 7sterke og SINTEF Raufoss Manufacturing til workshop i Mapeis nye kundesenter i Nord-Odal. Sett av dagen allerede nå!

– Vi kaller workshopen 4S – større, sterkere, smartere og sammen, forklarer fabrikksjef Jan Roger Broen hos Mapei.

Han leder 7sterkes produksjonsnettverk, som er initiativtaker til workshopen 24. august. Tema er hvilke endringsprosesser må starte i dag for å løse våre utfordringer på kort og lang sikt. Tanken er at lokale bedrifter kan dele sine utfordringer med hverandre, mens SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM) bidrar med sin faglige spisskompetanse.

– Det er ikke alltid enkelt å vite hva slags hjelp som er tilgjengelig, eller hvilke muligheter som finnes for samarbeide og utvikling. Tanken bak workshopen er at bedriftene som deltar skal gi konkrete eksempler på utfordringer i et kort og mellomlangt perspektiv, det vil si fra ett til fem år, gjerne presentert av de som jobber med dette til daglig og vet hvor skoen trykker.

Fokusområdene er innen produksjonsteknologi, produksjonsprosesser, produktutvikling og materialteknologi. Logistikk/flyt, marked, og bærekraft kan også være aktuelle temaer. Ekspertrådgivere fra SRM vil sammen med 7sterke lytte mens bedriftene presenterer utfordringene sine. Deretter vil de bruke sin kompetanse og ekspertise til å vurdere mulige tiltak for hver enkelt bedrift. Dette kan for eksempel være opplæring i, og bruk av ulike Lean-verktøy og -metoder, innføring av ny teknologi, bruk av alternative materialer og nye produksjonsprosesser.

– Mens SRM og 7sterke vurderer alle utfordringer og innspill kommer vi til å ha et godt faglig innslag, før vi presenterer mulige tiltak og løsninger til slutt. SRM har et betydelig nettverk av kunder og partnere. Dermed får deltakerne en unik mulighet til å ta del i den beste kompetansen som finnes for vareproduserende industri i Norge. Alle som deltar vil dermed ta med seg konkrete faglige tilbakemeldinger og forslag til hvilke virkemidler de kan benytte for å løse sine utfordringer

Har du lyst til å være med? Send en e-post til jan.roger.broen@mapei.no

Les også:
Med hjelp fra SRM og 7sterke har Mapei AS utviklet et revolusjonerende produkt
SRM og 7sterke var med på laget da SAPA på Magnor sikret lokal produksjon for BerryAlloc

Dette er SRM
SRM er et FoU-selskap som jobber for å utvikle en konkurransedyktig vareproduserende industri i Norge. De leverer spisskompetanse innen automatisert produksjon, produkt- og produksjonsutvikling, Lean, verdikjedestyring og materialteknologi, samt laboratorie- og verkstedtjenester. De tilbyr blant annet industrinær forskning og rådgivning, ulike typer kurs og kunnskapsoverføring fra akademia til industri innen alle sine fagområder. Alt dette på et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Selskapet har cirka 95 ansatte og er lokalisert med hovedkontor på Raufoss med avdelinger i Kongsvinger, Trondheim og Ålesund.

Dette er 7 sterkes produksjonsnettverk
7sterke produksjonsnettverk er et fagforum for alle som arbeider med produksjon og logistikk. Formålet er å styrke og utvikle industrien i Kongsvinger-regionen , og dermed øke konkurransekraften . De siste årene har nettverket hatt fokus på å bygge bedriftenes Leankunnskap og sørge for kompetanse- og erfaringsutveksling gjennom ulike arrangementer.