7sterke sitert i NIBR-rapport om rv 2

7sterke7nyhetene, 7nyhetene november 2007

7sterkes høringsuttalelse ble tillagt betydelig vekt i den endelige konsekvensutredningen fra Norsk Institutt for by- og regionforsknings (NIBR) utredning om rv 2 på oppdrag fra Glåmdal regionråd.

– Tilgang til markeder, arbeidskraft og kompetanse avhenger i stor grad av gode samferdselsløsninger, slår 7sterke fast i en konsekvensutredning om rv 2 fra Norsk Institutt for by- og regionforskning.

– For næringslivet er gode samferdselsløsninger en av de viktigste rammebetingelsene for bedriftenes utvikling. Tilgang til markeder, men også tilgang på arbeidskraft og kompetanse avgjøres i stor grad av samferdselsløsningene. Framtidig utvikling av riksvei 2 er direkte avgjørende for i hvilken grad næringslivet kan forvente økning i tilgangen på arbeidskraft, sier 7sterke i rapporten.

Du kan lese hele høringsuttalelsen her.

Den endelige konsekvensutredningen kan lastes ned i PDF-format her