Nytt industriforum i januar 2010

7sterke7nyhetene, 7nyhetene november 2009

7sterkes produksjonsnettverk inviterer 21. januar til Industriforum med tema «innovasjon og virkemiddelapparatet». Foredragsholdere Innovasjon Norge, SINTEF MRB og SINTEF Raufoss Manufacturing. Sett av datoen allerede nå.

Resultatet av 7sterkes Industriforum 2009 var blant annet LEAN kompetanseprosjekt. Det første industriforumet neste år går av stabelen 21. januar og har «innovasjon og virkemiddelapparatet» som tema.

– Vi ønsker å sette søkelyset på innovasjon i produksjonen og hvordan bedriftene lettere kan se mulighetene i egne prosjekter og ikke minst realisere disse, sier Jan Roger Broen i 7sterkes produksjonsnettverk.

Målgruppen er først og fremst driftsledere, produksjonsledere, LEAN-koordinatorer, vedlikeholdsledere, førstelinjeledere og ansatte innen FoU og prosessforbedring.

– De som jobber tettes inn på den daglige driften vet hvor de virkelige potensialene for bedre drift ligger.

7sterkes produksjonsnettverk har lagt opp til et spennende faglig program:

 • Innovasjon Norge vil sette fokus på hvilke virkemidler som finnes, og sette dette inn i relevante eksempler fra vår region.
 • SINTEF MRB vil fokusere på virkemiddelordninger; fra prosjektidé via søknad til praktiske prosjekter innen blant annet SkatteFUNN, IFU kontrakter, Trebasert Innovasjon, Verdiskapingsprogrammet for mat (VSP), Bedriftsnettverk, Marint verdiskapingsprogram (MVP), vekstprogram med mer
 • SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM) vil fokusere på:
  • FoU innen effektiv produksjon, gjennomføring av forskningsprosjekter som gir utvikling i enkeltbedrifter og vise eksempler på prosjekter og søknadsprosess
  • SFI Norman, et langsiktig FoU program fram mot 2017 som skal fremme og styrke norsk vareproduksjon
  • Industrialisering, fra produktidé til løpende produksjon med eksempler
  • Hvordan jobber SRM i bedriftsklynger
  • SRM som partner i IFU- og OFU- prosjekter mot vareproduserende teknologibedrifter, med eksempler på prosjekter fra Raufoss Industripark

– Dette er en kjempemulighet og jeg håper flest mulig melder seg på og blir inspirert til å utvikle prosjekter videre. De som ønsker mer informasjon kan kontakte undertegnede på e-post jan.roger.broen@resconmapei.no, sier Jan Roger Broen i 7sterkes produksjonsnettverk.