7sterke samarbeider om innkjøp

7sterke7nyhetene, 7nyhetene november 2009

Produksjonsnettverket i 7sterke har satt i gang et prosjekt som skal evaluere mulighetene for innkjøpssamarbeid. Målet er å forhandle rammeavtaler innen innkjøp av for eksempel energi, rekvisita og renovasjonstjenester. Vil du være med?

EDAB bygger nytt lager

7sterke7nyhetene, 7nyhetene november 2009

EDAB Industrilakkering AS på Skotterud bygger ut med et nytt lager på 264 m². Årsaken er at de ønsker enda bedre kontroll på kvaliteten under pulverlakkeringen av galvaniserte stålkonstruksjoner.

Trives som trainee

7sterke7nyhetene, 7nyhetene november 2009

Rita Braziunaite fra Litauen er av to utvalgte som gjennomgår et toårig traineeløp i regi av Trainee Innlandet. Kongsvinger kunnskapspark og 7sterke har vært en pådriver for å få plasser i Kongsvingerregionen, og allerede neste år utvides ordningen med en plass lokalt.