Oppstart av vekstprogram i desember

7sterke7nyhetene, 7nyhetene november 2009

I samarbeid med Kongsvinger Kunnskapspark, Innovasjon Norge og DnB NOR starter SINTEF MRB sitt vekstprogram for små og mellomstore bedrifter 1. og 2. desember.

– Det er lett å bli fristet til å vokse for raskt. Vi har som målsetning å ikke vokse raskere enn vi har kapasitet til, og ser vekstprogrammet som en viktig del av en kontrollert vekst, sier Hans Christian Berggren i AS Berggren.

De er en av åtte lokale bedrifter som er med i et ti måneders vekstprogram for SMB-bedrifter, etter initiativ fra 7sterke. Målet med programmet er langsiktig og sunn vekst og i løpet av perioden vil flere felles samlinger bidra til å bygge nettverk og skaffe en god læringsarena for alle deltakerbedriftene. Den første går av stabelen på Kongsvinger 1. og 2. desember.

– Lavkonjunktur innebærer både risiko og forretningsmuligheter, og i etterdønningene av finanskrisen dukker det opp nye muligheter. Da gjelder det å være parat, sier administrerende direktør Bjørn Gjerde i SINTEF MRB.

Det viser seg at at hurtigvoksende virksomheter ofte går forsterket ut av en lavkonjunktur på grunn av riktig fokus og en sterk kultur som holder organisasjonen samlet. I Sør-Hedmark finnes mange bedrifter med gode forutsetninger for langsiktig vekst, mange med internasjonal forankring og konkurransedyktige produkter/løsninger.

Følgende bedrifter er med i vekstprogrammet:

  • Berggren AS, Kongsvinger
  • Bjørn Kristiansen AS, Kongsvinger
  • Eidskog Mekaniske Verksted AS, Eidskog
  • Flisa Trykkeri AS, Åsnes
  • Magnor Glassverk AS, Eidskog
  • Nettfokus AS, Kongsvinger
  • Norske Backer AS, Kongsvinger
  • Opaker Gård AS, Grue

Kontakt Werner Melby i Kongsvinger Kunnskapspark for mer informasjon:
Telefon: 62 82 76 00 eller mobil: 91393783
E-post: werner.melby@kpark.no