7sterke samarbeider om innkjøp

7sterke7nyhetene, 7nyhetene november 2009

Produksjonsnettverket i 7sterke har satt i gang et prosjekt som skal evaluere mulighetene for innkjøpssamarbeid. Målet er å forhandle rammeavtaler innen innkjøp av for eksempel energi, rekvisita og renovasjonstjenester. Vil du være med?

– Vi ønsker å forhandle fram rammeavtaler som medlemsbedriftene i 7sterke kan benytte seg av. I første omgang ønsker vi kontakt med medlemsbedrifter som ser på dette som interessant, forteller Arne Hagen i 7sterke og Eskoleia.

Han og Jan Roger Broen fra Rescon Mapei AS leder arbeidsgruppen, som i tillegg har representanter fra Maarud AS, TI Automotive AS, Berggren AS og H Profil AS. De er i full gang med å kartlegge mulighetene for et effektivt samarbeid.

– Vi ser på mulighetene for felles innkjøp innen energi, kontor- og driftrekvisita og renovasjon. I tillegg skal vi utarbeide en standard rammeavtale på vegne av 7sterke.

Bedriftene som er organisert i 7sterke står for betydelige innkjøp innen drift og har potensial til å oppnå gode rabatter innen flere områder.

– Det handler om å finne løsninger som sammen gjør oss sterkere rustet i form av både kvalitet og et effektivt kostnadsfokus, sier Arne Hagen i 7sterke.

Kontaktperson for innkjøpssamarbeidet er Arne Hagen, Eskoleia, mob 416 29 526 eller e-post arne.hagen@eskoleia.no.