Lean kompetanseprosjekt gir raske resultater

7sterke7nyhetene, 7nyhetene november 2009

Etter at 7sterke i samarbeid med NAV tok initiativ til et Lean kompetanseprosjekt med en ramme på rundt åtte millioner kroner, har ballen virkelig begynte å rulle. H profil, Nordan, Rescon Mapei, Maarud, Eskoleia og Luxo ser allerede resultater.

Mange av 7sterkes medlemsbedrifter har i år vært gjennom Lean grunnkurs i regi av TPM Scandinavia, Sintef Raufoss Manufacturing eller Teknologisk Institutt. Kompetanseprosjektet skal bidra til mer effektiv produksjon og bedre kvalitet hos deltakerne.

– Lean handler for oss om systematisering og kontinuerlig forbedringer. Vi har hatt en samling med Teknologisk Institutt og skal ha 14 dager totalt spredt i tiden framover. Målet er bedre flyt i fabrikken, som igjen skal gi bedre arbeidsmiljø og økt effektivitet , forteller produksjonssjef Vegard Grønnerud hos Eskoleia.

De satser på en modul innen systematisering og en som omhandler raskere omstilling på maskiner. Også hos Rescon Mapei har de fokus på systematisering.

– Vi har utført grunnleggende sortering og systematisering, som er en del av 5S. De andre S-ene er Skinne, Standardisere og Sikre. Så langt har vi gått gjennom utstyret på verkstedet og erfart at vi har utrolig mye liggende vi ikke bruker i det daglige. Noe av dette er pakket bort, mens andre ting er ute av huset. Bedre sortering og systematisering høres kanskje banalt ut, men det bidrar til å spare tid hver eneste dag, sier verkstedleder Roy Amundsen hos Rescon Mapei.

De har som mål at hele driftsenheten skal  være 5S-sertifisert innen utgangen av 2010.

I nabokommunen Sør-Odal jobber fabrikksjef Christer Johansson på Maarud med Lean-opplæring. De har satt fokus på tidsforbruket.

– Vi er godt i gang med opplæring for fabrikkorganisasjonen. Lean er et omfattende og interessant fagfelt og TPM Scandinavia har laget et godt program som engasjerer deltakerne. Vi vil i første omgang organisere flere team som jobber med konkrete mål og oppgaver for å redusere ikke-verdiskapende tid, forklarer Johansson.

Hos Luxo begynte de med Lean allerede i 2005. De har satt fokus på 5S og Kaizen.

– Lean har flere verktøy som har gitt gode resultater hos andre. Vi har i første omgang innført 5S i enkelte områder av monteringsavdelingen. Det har gitt positive effekter i forhold til både trivsel og produktivitet. Vi har også valgt ut tre fokusområder der vi skal bruke verktøyene fra Kaizen til å løse et problem ved bruk av tverrfaglige ressurser. Lean handler om å danne en bedriftskultur som setter forbedringer i system. Det tar tid og krever oppfølging, men vi nærmer oss  500 små og store forbedringsforslag og har gjennomført rundt halvparten allerede, sier teknisk sjef  Tommy Larsen hos Luxo.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet kan du ta kontakt med 7sterkes produksjonsnettverk v/Jan Roger Broen på jan.roger.broen@resconmapei.no.