Lønnsomt nettverk

7sterke7nyhetene, 7nyhetene september 2010

Samarbeidet i 7sterkes Produksjonsnettverk gir konkrete, praktiske resultater som er med på å styrke bedrifter og redde arbeidsplasser. Dette nyhetsbrevet har en rekke konkrete eksempler på hvordan. Forbedringene er også tema på neste Industriforum.

– Gjennom 7sterke tar industrien ansvar både for seg selv og samfunnet. 7sterkes Produksjonsnettverk og Industriforum tenker offensive, nye tanker og er villige til å samarbeide på utradisjonelle måter for å komme videre, sier styreleder Trond Hagerud.

– Industrien i Kongsvingerregionen må forholde seg til en globalisert industriverden. Det krever en offensiv grunnholdning der vi ikke minst må arbeide kontinuerlig for å forbedre produktiviteten. Den utfordringen tar 7sterke tak i og gjør noe med, sier Hagerud.

Typisk 7sterke

Industrien er alltid konkurranseutsatt og blir utfordret av konkurrenter både i Norge og globalt. For å styrke lønnsomhet og arbeidsplasser møter 7sterke disse utfordringene med samarbeid og kompetansebygging. Vi spiller hverandre gode.

Spiller hverandre gode

Erfaringer fra snacksproduksjon kan være direkte overførbare til aluminiumsprofiler eller til lagerhold på en vindusfabrikk. Produksjonsnettverket og Industriforum er arenaer som fører kompetanse sammen og utløser forbedringer.

Lean manufacturing

Produksjonsnettverket og Industriforum viser hvordan 7sterke tar tak. Nettverket samarbeider på tvers av bransjer, og er et talerør for industrien i virkemiddelapparatet. Det har ført til gode, målbare resultater, ikke minst i det store lean manufacturing-prosjektet som kom i gang som et samarbeid mellom 7sterke og NAV.