Neste Industriforum: fokus på HR

7sterke7nyhetene, 7nyhetene desember 2007

Den store HR-undersøkelsen og etableringen av et HR-nettverk står øverst på dagsordenen når 7sterke inviterer til nytt Industriforum hos Rescon Mapei i Nord-Odal 15. januar.

Den omfattende HR-undersøkelsen Eskoleia har gjennomført er hovedsak når 7sterke inviterer til årets første Industriforum. Der blir HR-undersøkelsen presentert i sin helhet.

– HR-undersøkelsen bekrefter våre antakelser om behov for flere fagarbeidere. Nå går vi fra ord til handling. Mange kan tjene mye på å utvikle HR-arbeidet i bedriften, sier Trond Hagerud i 7sterke.

Et konkret tiltak er å etablere et eget HR-nettverk i Kongsvingerregionen med Per Jonny Hanssen i Eskoleia som leder. Både industribedrifter og andre bransjer vil bli invitert til å delta.
Human Resources (HR) handler om hvordan du forvalter dine personellressurser.

– Kompetansekartleggingen viser at bedriftene i Kongsvingerregionen er optimistiske og ønsker å ansette mer personale med formell utdanning. Problemet er at vi sliter med å få tak i disse folkene. Å snu denne situasjonen står høyt på prioriteringslisten, sier Hagerud og viser blant annet til 7sterkes initiativ til et Teknikkcollege i Kongsvingerregionen.

Industriforumet med tema HR er særlig aktuelt for daglige ledere og personalsjefer.

Meld deg på Industriforumet hos Rescon Mapei 15. januar her.

Dagsorden

10.00–10.15 Velkommen – Informasjon om 7sterke
10.15–10.30 Hva vil vi med et HR-nettverk?
Personalutviklingssjef Per Jonny Hanssen, Eskoleia AS
10.30–11.30 Presentasjon av gjennomført HR-undersøkelse
Personalutviklingssjef Per Jonny Hanssen, Eskoleia AS
11.30–12.15 Lunsj
12.15–13.00 Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft i Glåmdalsregionen
Avdelingsdirektør Jarle Gløtvold, NAV Hedmark
13.00–13.45 Lønnsoppgjøret 2008
NHO
13.45–14.00 Oppsummering