Om Advokatfirmaet Mejdell Jakobsen MNA

7sterkeAdvokatenes Hjørne

Velkommen til Advokatens hjørne.

Jeg synes det er både hyggelig å ærefullt å kunne bidra som del av 7sterkes nettverk gjennom spalten Advokatens hjørne.

Når Advokatfirmaet Mejdell Jakobsen AS (www.ajmj.no) høsten 2019 ble forespurt om å tre inn i 7sterke, var det ikke vanskelig å takke ja til tilbudet. Noen av dere har jeg fått lov til å hilse på, mange er foreløpig ukjente ansikter for meg, men jeg har et håp om at 2020 kan gi rom for å stifte nye bekjentskaper.

Advokatfirmaet Mejdell Jakobsen AS ble stiftet i 2007 som et enkeltmannsforetak på Kongsvinger. Jeg hadde da min arbeidsmessige erfaring fra politiet og påtalemyndigheten, der jeg i 13 år arbeidet hovedsakelig i Oslo, ved Grønland, Manglerud og Stovner politistasjon, ved de siste to som leder av juristgruppa. I perioden 2000-2003 deltok jeg som teamleder i Prosjekt Catch, der Justisdepartementet ba to team bygge saker mot internasjonal organisert kriminalitet i Norge. En lærerik og krevende tid, som resulterte i en lengre sykemeldingsperiode.

Etter arbeid ved Kripos og deretter som dommerfullmektig, etablerte jeg advokatfirmaet med hovedvekt mot strafferett. Vi er nå tre ansatte, og jeg har for egen del foretatt en bevisst dreining av fokus mot arbeidsrett og lokalt næringsliv. Firmaet dekker flere fagfelt og advokat Mari Sveen arbeider mye mot privatpersoner med temaer som barnerett, skifte, arv og rollen som bistandsadvokat.

Mye tyder på det skjer en nytilsetting mot sommeren, i så fall med spennende kompetanse som vil komme lokalt næringsliv til nytte, og vi vil holde dere orientert om aktuelle temaer.

Jeg håper vi kan bli et lokalt advokatalternativ for medlemmene i 7sterke. Vi kan tilby god bistand i mange saker, og som lokalt tilhørige «snakker vi samme språk» der effektiv løsningsorientert tilnærming bør stå i fokus.

Jeg gleder meg til å møte, veilede og forhåpentligvis bistå medlemmene i 7sterke i tiden som kommer.

Med vennlig hilsen
Jørn Mejdell Jakobsen