7sterke oppretter HR-nettverk

7sterke7nyhetene, 7nyhetene desember 2007

7sterke etablerer et HR-nettverk og inviterer virksomhetene i Kongsvingerregionen til å delta. Invitasjonen går til alle – industri, tjenesteyting og handel, offentlige som private. Etableringen skjer på 7sterkes industriforum 15. januar.

– Et profesjonelt nettverk er en effektiv læringsarena der du får ny innsikt som du raskt kan omsette til praktiske tiltak i egen virksomhet, forteller personalutviklingssjef i Eskoleia, Per Jonny Hanssen. Han skal være leder for HR-nettverket.

– Formålet er å skape et nettverk for personalledere der de kan trekke på hverandres erfaringer og få impulser som de kan gjøre praktisk bruk av i arbeidshverdagen. Nettverket skal også brukes til å etablere kontakter og relasjoner, og til å samordne og sette i verk kompetansetiltak, sier Hanssen.

HR-nettverket vil bestå av HR- og personalansvarlige fra alle typer virksomheter i Kongsvingerregionen. Det vil holde 2–3 samlinger per år. Det blir etablert på 7sterkes Industriforum hos Rescon Mapei 15. janaur 2008.