NAV: Samlet argumentasjon er sterkere

7sterke7nyhetene, 7nyhetene september 2010

Da 7sterke kom samlet til NAV med sine behov for omstillingstiltak, sto argumentasjonen sterkere enn om bedriftene skulle henvendt seg enkeltvis.

NAV
– Det å argumentere samlet gir sterkere argumentasjon, sier rådgiver i NAV Hedmark Jon Bernt Hansen.

Hansen har samarbeidet med 7sterke om omstillingstiltak for industrien i Sør-Hedmark, og mener prosjektet er vellykket.

– Vi har brukt mye midler i sørfylket, og det ser vi på som en riktig prioritering. Her er det mange eksportbedrifter som ble hardt rammet av finanskrisen, sier han.

Enklere for NAV

Hver bedrift som har deltatt i Lean Manufacturing-prosjektet måtte sende søknad om midler til bedriftsintern opplæring (BIO-midler). 7sterke sørget for at søknadene ble gjennomarbeidet og standardisert i forhold til NAV sine krav.

– Det gjorde det enklere for oss å behandle søknadene, sier Hansen.

Vellykket prosjekt

I følge Hansen ser NAV på Lean Manufacturing-prosjektet i 7sterke-området som et vellykket prosjekt.

– Vårt anliggende er å sikre sysselsetting og unngå permitteringer og oppsigelser. Selvfølgelig er vanskelig å si hva som hadde skjedd dersom disse bedriftene ikke hadde gjennomført Lean-prosjektet, men vår holdning er at det har vært vellykket. Det har vi fått positive tilbakemeldinger om fra både fagforeninger og bedrifter. Vi ser også at kompetanse i Lean Manufacturing er et fortrinn for en søker, uavhengig av bransje, sier rådgiver Jon Bernt Hansen i NAV Hedmark.