80 bedrifter i 7 kommuner er et lokomotiv for utvikling – når alle drar i samme retning. Derfor har vi laget fellesarenaen 7sterke som foredler kompetanse gjennom nettverk og utvikler industribedrifter i regionen.

– Nå har vi startet jobben med å utvikle fremtidens industri

Hva slags drivkrefter kommer til å påvirke industrien i Kongsvingerregionen i fremtiden? Hvordan skal bedriftene i 7sterke jobbe sammen for å møte de utfordringene og mulighetene disse skaper? Dette er spørsmål 7sterke-bedriftene jobber med når de nå skal definere fremtidens samarbeid. Les mer …

Konferanse: Opp og fram – slik får vi det til!

Sparebanken 1 Østlandet, Glåmdalen, 7sterke og Ø.M. Fjeld inviterer til ny spennende konferanse på Sentrum videregående skole, Kongsvinger 15. mars kl. 08.00-15.00. Konferansen er gratis og det er begrenset til 170 plasser i salen. Les mer …

Fremtidige utdanningstilbud i Kongsvingerregionen

Næringslivet og industrien i Kongsvingerregionen står foran ulike utfordringer i årene som kommer i form av økt digitalisering, økte krav til bærekraft, økt global konkurranse og høyere krav til verdiskapning og inntjening. Et av virkemidlene for å møte utfordringen er å jobbe med kompetanseutvikling. Les mer …