80 bedrifter i 7 kommuner er et lokomotiv for utvikling – når alle drar i samme retning. Derfor har vi laget fellesarenaen 7sterke som foredler kompetanse gjennom nettverk og utvikler industribedrifter i regionen.

Kraftig vekst for 7sterke

Industriforeningen 7sterke har vedtatt å åpne for at virksomheter som er en del av industriens verdikjede kan bli medlemmer. Foreningen har fått 17 nye medlemmer det siste året, og har nå mer enn 50 medlemmer.
Les mer …

Økt konkurransekraft gjennom samarbeid

Onsdag 21. juni møttes lokale 7sterke-bedrifter i Newton-rommet hos Magnor Næringshage til workshop sammen med SINTEF Raufoss Manufacturing for å dele kompetanse og få innspill til innovasjon og utvikling i egen bedrift.
Les mer …

Workshop for industriell omstilling og utvikling

Har du utfordringer i egen bedrift som du ikke helt vet hvordan du skal løse? 7sterke og SINTEF Raufoss Manufacturing gjentar fjorårets vellykkede arrangement og inviterer til workshop i det nye Newtonrommet hos Magnor Næringshage 21. juni. Les mer …