80 bedrifter i 7 kommuner er et lokomotiv for utvikling – når alle drar i samme retning. Derfor har vi laget fellesarenaen 7sterke som foredler kompetanse gjennom nettverk og utvikler industribedrifter i regionen.

Unikt samarbeid skal skape bærekraftige løsninger

Godt over 50 representanter fra lokale bedrifter og kommuner møttes i dag på Høgskolesenteret i Kongsvinger for å diskutere visjon og mål for bærekraft i Kongsvingerregionen. 7sterkes styreleder, Erik Platek, er godt fornøyd med dagens samling. –  Vår erfaring er at vi sammen klarer å ta større løft enn når vi jobber hver for oss. Derfor har vi tatt initiativ til et fjerde nettverk i regi av 7sterke, forteller Platek.

Les mer …

«Ny start»-prosjektet, et unikt samarbeid mellom 7sterke og Nav

En av de største utfordringene nasjonen og Kongsvingerregionen står over for er utenforskap. Spesielt er det altfor mange unge mellom 18 og 30 år som står utenfor arbeidslivet.

7sterke og Nav har sammen utviklet et unikt program hvor de hjelper unge utenfor arbeidslivet inn i fast arbeid, til lærlingeplass eller kompetansebevis.

Les mer …