«Ny start»-prosjektet, et unikt samarbeid mellom 7sterke og Nav

En av de største utfordringene nasjonen og Kongsvingerregionen står over for er utenforskap. Spesielt er det altfor mange unge mellom 18 og 30 år som står utenfor arbeidslivet.

7sterke og Nav har sammen utviklet et unikt program hvor de hjelper unge utenfor arbeidslivet inn i fast arbeid, til lærlingeplass eller kompetansebevis.

Les mer …

7sterke fikk ikke nasjonal Arenastatus 2018

7sterke-klyngen nådde dessverre ikke opp i den nasjonale konkurransen om Arena-status i år. Det var 27 søkere til 3 plasser.

«Vi er selvfølgelig skuffet over at vi ikke nådde opp,men jeg tror vi alle er enige om at vi ikke går tomhendt ut av denne prosessen. Vi har fått et tettere samarbeid bedriftene i mellom, noe som vi kan bruke i det videre arbeidet med å utvikle industrien i Kongsvingerregionen» sier styreleder i 7sterke Erik Platek.

Les mer …

Lokale krefter har mye å tilføre når det gjelder kunnskap om produksjon – kom og hør dem på industriforum 26. oktober!

Per Otto Sletten fra Flisa Trykkeri AS holder sitt innlegg «Hvis bedre er mulig, er ikke bra nok – nye forretningsideer krever ny kunnskap og teknologi». Fra Forestia AS kommer Terje Sagbakken med temaet «Fra produksjon av standardprodukter til leverandør av differensierte produkter». Vi tror at dette er tema som vil treffe mange, og gleder oss til å høre dem. Per Otto og Terje holder sine foredrag i Del 2 Produksjon.

Les mer …