Invitasjon til 7sterke Industriforum

Du er invitert til 7sterke Industriforum

Fredag 19. oktober 2012
Skaslien Gjestegiveri, Kirkenær, se kart her.

Forbedringsarbeid i praksis, og inspirerende foredrag av Kjetil Andre Aamodt om prestasjonskulturen, ledelsen og teamarbeidet som ligger bak hans resultat i verdensklasse.

I tillegg:
• Forestia, Solør Bioenergi, Sintef Raufoss Manufacturing og IKT Kongsvinger
• Innføring av Lean på Sentrum Vgs. Hvilke erfaringer har de?
• 7sterke vil sammen med Glamox – Luxo, Blowtech og Hydro gi oss en status på samarbeidsprosjektet med NAV: NYSTART – Dobbel Innsats – Tidobbelt utbytte

Inviter gjerne dine industrivenner med på forum.

Last ned programmet her (PDF-fil).

Meld deg på ved å sende e-post til post@mapei.no.

Inspirerende HR-forum

Inspirerende innlegg, konkluderte evalueringene etter det første HR-forumet i regi av 7sterke. Innleggene kom fra Gandalf, Mapei, Moelven Industrier og Talent Talk.

Temaene på seminaret var kompetansestyring, rekruttering og employer branding. Alle tre tingene henger sammen og vil forsterke hverandre når de blir brukt aktivt og systematisk.

HR-forum er åpent for alle bedrifter – i regionen og utenfor som en arena på tvers av bedrifter og bransjer der alle som arbeider med HR kan utveksle erfaringer og lære av hverandre. Arrangør er 7sterkes HR-nettverk.  7sterke har nå tre nettverk – for produksjon, marked og HR. Slike møteplasser er et bidrag til å styrke bedriftene og gjøre dem mer konkurransedyktige ved øke lønnsomhet og kutte kostnader.

Kompetansestyring hos Moelven
Moelvens HR-sjef Roger Taaje ga et innblikk i  hvordan de jobber med kompetansestyring i konsernet, hvilke verktøy de benytter og hvilke erfaringer de har med disse. Taaje fortalte også om Moelvens rekruttering og verktøy de benytter i dette arbeidet.

Glad, sulten og stolt
Anders Fjeld, daglig leder i Gandalf, hadde med seg et godt eksempel på hvordan de rekrutterer en person som «puster selskapets verdier: glad, sulten og stolt.» Gandalf har nettopp tilsatt ny rådgiver og leder av Osloavdelingen. Rekrutteringen til stillingen foregikk kun interaktivt og på sosiale medier. Kandidatene gjorde også prøveoppdrag.

Arbeidsplassen som merkevare
Fra Stockholm kom Linus Holmgren fra reklamebyrået Talent Talk. Talent Talk har spesialisert  seg på merkevarebygging av bedrifter som attraktiv arbeidsgiver for ansatte og for potensielle nye medarbeidere – employer branding. Holmgren holdt et inspirasjonsforedrag om å utvikle og kommunisere den attraktive arbeidsplassen, og ga tilhørerne mye å reflektere over.

Mapei bygger omdømme
Til slutt ga Mapeis Grethe Sagen praktiske eksempler på hvordan de jobber med employer branding – fra forankringen i selskapets strategi til interne og eksterne tiltak for å bygge omdømme. Tanken om employer branding ligger bak aktiviteter som kompetanseutvikling av ansatte, skolesamarbeid, Matteknekker´n, sponsing av idretts- og kulturaktiviteter, trivselstiltak for ansatte med mer.

7sterkes nettverk og forum er arenaer for både faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av bransjer. 7sterke arrangerte sitt første HR-forum 28. august 2012.