Invitasjon til 5S-samling, lær Lean i praksis

7sterkeAktuelt

Kan du krysse av for én av disse?

  • Bedriften er i gang med Lean og vil utveksle erfaringer med andre Lean-bedrifter
  • Bedriften tenker på Lean og vil ha praktisk veiledning for å komme i gang

Da bør du delta på 7sterkes 5S-samling
– mandag 24. september 2012, kl 08 –16 (teori / praksis inkl lunch )
Sted:  Sentrum VGS  Kongsvinger Rådhusplassen 7 (parkering Strandvegen)

Meld deg på nå, send epost til: atle.dyroy@hedmark.org
Begrenset deltakerantall. Din påmelding vil bli bekreftet. Påmeldingsfrist 14. september.

5S – en kjernemetode

5S er en kjernemetode i Lean og en god åpning på Lean-arbeidet. På samlingen blir det først 5S teori og så praksis arbeide i verkstedene hos Sentrum Videregående Skole på  Kongsvinger.

Instruktør er lean koordinator Heidi Nilsen hos Mapei AS, som har flere års erfaring med leanprosesser .

Seiri, Seiton, Seiso, Seketsu, Shitsuke

5S består av fem definerte og konkrete aktiviteter som bygger på hverandre. I Leans hjemland Japan har alle fem navn som begynner på S, altså 5S. Her er oversettelsen:

  • 1S Seiri – Sortér utstyr og materiell. Rydd unna alt du ikke bruker.
  • 2S Seiton – System. Fast plass til alt og alt på plass.
  • 3S Seiso – Skinnende rent. Gjør rent, hold orden, la det se ut som nytt.
  • 4S Seketsu – Standardiser prosedyrer og ansvarsfordeling.
  • 5S Shitsuke – Stå løpet. Gjør 1S–4S til daglig rutine og ikke skippertak

Les mer om Lean her.

Vet at det virker

7sterkes produksjonsnettverk har god erfaring med 5S-samlinger på tvers av bransjer. Etter flere tilsvarende samlinger vet vi at dette virker , deltagerne understreker at opplegget gir  trygghet og god kommunikasjon som fører frem  til nye effektiviseringsprosjekter.

7sterkes produksjonsnettverk

Det lønner seg å være med i 7sterkes Produksjonsnettverk. Fra det ble oppdrettet i 2008 har det vært et fagforum og en arena for læring på tvers av bedriftsgrenser. Det styrker produksjon og lønnsomhet. Lean har vært et satsingsområde helt fra starten. Les mer om 7sterkes produksjonsnettverk her.

Meld deg på nå, send epost til: atle.dyroy@hedmark.org
Begrenset deltakerantall. Din påmelding vil bli bekreftet. Påmeldingsfrist 14. september.