7sterke industriforum 21.01.2010

7sterkeAktuelt

7sterke industriforum 21.01.2010:
Innovasjon og virkemiddelapparatet

7sterke produksjonsnettverk, arrangerer årets første Industriforum torsdag 21.01.10, kl 1045–1530 i auditoriet hos Rescon Mapei AS. Tema for forumet er «Innovasjon og virkemiddelapparatet».

  • Innovasjon Norge vil sette fokus på hvilke virkemidler som finnes, og sette dette inn i relevante eksempler fra vår region.
  • SINTEF MRB vil fokusere på virkemiddelordninger: fra prosjektidé via søknad til praktiske prosjekter innenfor blant annet SkatteFUNN, IFU kontrakter, Trebasert Innovasjon, Verdiskapingsprogrammet for mat (VSP), Bedriftsnettverk, Marint verdiskapingsprogram (MVP), vekstprogram med mer.
  • SINTEF Raufoss Manufacturing vil presentere hvordan man over de siste 5 årene har arbeidet med å bygge opp en portefølje av felles forskningsprosjekter med eksempler fra bedriftsklyngen på Raufoss. Disse dekker spekteret fra grunnleggende forskning til innovasjon og industrialisering. Det har vært en prosess for de involverte aktørene å legge til rette og organisere felles prosjekter slik at industribedriftene får dekket sine spesifikke behov samtidig som det er reelt samarbeid i prosjektet og man lærer av hverandre. Det vil bli vist eksempler fra hvordan et prosjekt er initiert gjennom en felles søknadsprosess, hva prosjektet har levert av resultater, og hva disse resultatene har resultert i industrielt.

Kongsvinger Kunnskapspark vil sette fokus på sin rolle i innovasjonsarbeidet som koblingsagent mellom næringsliv, virkemiddelapparat og kompetanse-/forskningsmiljøer.

Påmelding sendes per e-post til: post@resconmapei.no innen fredag 15.01.2010.

Velkommen!

pdf Last ned invitasjon, mer informasjon og agenda her