7sterke innleder samarbeid med IKT Kongsvinger

7sterke7nyhetene, 7nyhetene desember 2011

Faste møter mellom 7sterke-bedrifter og nettverksklyngen IKT Kongsvinger vil oppdatere industrien om IKT-muligheter og presentere mulige lokale leverandører.

– Det er svært positivt med samarbeidsarenaer på tvers av bransjer og kompetanse. Vi trenger å oppdatere hverandre på de ressursene som fins i regionen og bruke hverandre der det er naturlig. Det styrker oss som region og bidrar til å gjøre oss mer attraktive, helt i tråd med 7sterkes intensjoner, sier styreformann Trond Hagerud i 7sterke.

Få ditt prosjekt evaluert

IKT Kongsvinger og 7sterke vil nå etablere en arena der industrien og IKT-bransjen møtes fast én gang i kvartalet, første gang i K1, 2012.

Møtene kan for eksempel være prosjektverksted der 7sterke-bedrifter legger fram sine IKT-prosjekter og får innspill og vurderinger fra IKT Kongsvingers medlemmer.

Eller de kan være orienteringsmøter der bedrifter i IKT Kongsvinger presenterer IKT-nyheter som er relevante for 7sterkes medlemmer.

– Vår intensjon er å skape en felles plattform av fortrolighet og teknisk innsikt som gir en vinn-vinn situasjon for alle som deltar, sier Jan Petter Torgersrud i IKT Kongsvinger.

Nettverksklynge for IKT


IKT Kongsvinger ble etablert våren 2011 som et nettverk for IKT-bedrifter i Kongsvinger-regionen. Målet er blant annet å stimulere til bransjevekst gjennom samarbeid mellom medlemsbedriftene og andre bedrifter og institusjoner i regionen. Derfor setter IKT Kongsvinger fokus på økte markedsmuligheter og vekst gjennom lokalt samarbeid.