7sterke-tiltak mot frafall i videregående

7sterke7nyhetene, 7nyhetene oktober 2011

Sammen med NAV Kongsvinger setter 7sterke inn et nytt tiltak for å hjelpe ungdom som ikke har fullført videregående skole.

Gjennom prosjektet Ny start! Dobbel innsats – Tidobbelt utbytte får ungdom tilbud om praksisplasser i industrien med spesialutdannede veiledere. På 7sterkes industriforum orienterte prosjektleder Ellinor Bjerke om tiltaket, som er et samarbeid mellom 7sterke og NAV Kongsvinger.

Vekker oppsikt

Prosjektnavnet – Ny start! Dobbel innsats – Tidobbelt utbytte – spiller på at både ungdommene og førstelinjelederne må gjøre en innsats, og at avkastningen er stor for begge parter: Ungdommene kvalifiserer seg til gode jobber, og industrien får fagarbeidere som de har stort behov for. Prosjektet har allerede vakt oppmerksomhet i media.

Praksisplasser i industrien

Gjennom Ny start! Dobbel innsats – Tidobbelt utbytte får 23 ungdommer praksisopphold hos sju bedrifter fra 1. november. Førstelinjelederne som tar i mot dem, får spesiell ledertrening til jobben.

Praksisoppholdet vil legge spesiell vekt på lean-metodikken for effektiv produksjon. Deltakerne vil arbeide med et lean-oppdrag gjennom hele programmet.

ellinor_bjerke_tore_waalberg_1.jpg

7sterke går sammen med NAV og tilbyr praksisplasser til ungdom som ikke har fullført videregående. Opplegget er det første i sitt slag i Norge. Prosjektleder hos 7sterke er Ellinor Bjerke. Tore Wålberg er ansvarlig hos NAV.