Dette gjør 10nye for Elmico

7sterkeUncategorized

Elmico er et typisk eksempel der 10nye har arbeidet med bedriften og bidratt til at den ble kvalifisert som inkubatorbedrift. Les hva 10nye har bidratt med til nå og hva som skjer videre.

Som så mange bedrifter i gründerfasen manglet Elmico ressurser (tid, kompetanse) til forretningsutvikling. 10nye så potensialet og gikk inn i bedriften som coach og samtalepartner, og brukte sitt nettverk til å sette Elmico i kontakt med kompetanseressurser (SINTEF Raufoss Manufacturing, 7sterkes nettverk, banker, virkemiddelapparatet).

Kvalifisert til inkubatorbedrift

Det har ført til at Elmico kvalifiserte seg som inkubatorbedrift fordi styret i 10nye mener bedriften med det utgangspunktet den nå har, viser et betydelig vekstpotensial, både nasjonalt og internasjonalt.
Det har også ført til at Elmico har fått 2,5 millioner kroner i støtte til et FoU-prosjekt.

For Elmico har 10nye

  • Bidratt i strategiprosessen
  • Arbeidet med refinansiering
  • Utformet søknader til virkemiddelapparatet
  • Forbedret økonomistyringen
  • Vært med på omorganisering og ansettelser

Elmico ligger på Galterud i Sør-Odal. Bedriften ble etablert i 2003 av Elisabet Norderup Michelson, Svein Kjennerud, Pål Gjetrang og Kristoffer Mehren som så muligheten til å omsette spiss fagkompetanse til en levedyktig bedrift. I 2010 ble Michelson kåret til Årets kvinnelige gründer i Norge. Daglig leder er Elisabet Norderup Michelson.