Dette kan 10nye gjøre for deg

7sterkeUncategorized

10nye tilbyr idéhavere, gründere og eksisterende bedrifter profesjonell assistanse i forbindelse med etablering og utvikling av virksomheten. 10nye ønsker å komme i kontakt med alle bedrifter/gründere som har idéer og prosjekter med potensial for vekst.

Idéhavere kan komme fra FoU-miljøet, næringslivet eller de kan være gründere som har utviklet forretningsideer på egen hånd.

Et kraftig vekstverktøy

Industriinkubatorordningen er et kraftig vekstverktøy som SIVA har brukt med stort hell i andre deler av landet.
Inkubatorbedrifter får profesjonell coaching i forbindelse med etablering og utvikling av virksomheten, der samarbeidet strekker seg over flere år. Bistanden kan for eksempel omfatte forretnings- og markedsplaner, bemanning og rekruttering, søknadsprosesser og finansieringsbistand. 10nye kan også gå inn i inkubatorbedriftens styre.

Industribedrifter i vid forstand

Industriinkubatorordningen retter seg mot industri vid forstand. For å bli inkubatorbedrift må du være en del av produserende bedrifters verdikjede – som vareprodusent, underleverandør eller logistikkfirma. Både eksisterende bedrifter og bedrifter som er i ferd med å starte er aktuelle kandidater. Bedriftene trenger ikke å være 7sterke-medlemmer. De trenger ikke en gang å ligge i regionen, men kan være bedrifter som vurderer å flytte hit.

Slik gjør du

Ta kontakt med 10nye for en uforpliktende samtale. I et møte kan vi finne ut om 10nye kan bistå bedriften/gründeren, og om det kan være et grunnlag for samarbeid.

Bedrifter kan søke om å bli industriinkubatorbedrift. I Kongsvinger-regionen er det 10nye som administrerer ordningen og godkjenner kandidatbedrifter. 10nye kan også gå inn som eier i bedriftene.

Kandidatene tar enten kontakt med 10nye, eller 10nye finner dem gjennom sitt oppsøkende arbeid.

Hjelp fra 10nye

I første fase går 10nye gjennom ideer, prosjekter sammen med bedriftene og vurderer forretningsidéer og behovet til bedriften. 10nye kan også gjøre et første utviklingsarbeid. Dersom idé og opplegg er godt nok, kan bedriften bli inkubatorbedrift og få kompetent hjelp over en periode på flere år.