Elmico første 10nye-bedrift

7sterkeUncategorized

Bare noen uker etter stiftelsen er vekstselskapet 10nye i gang med sitt første vekstprosjekt: Elmico i Sør-Odal håper på å doble arbeidsstokken og firedoble omsetningen med hjelp fra 10nye.

Elmico er den første bedriften der 7sterkes vekstselskap 10nye går aktivt inn med hjelp til å øke omsetning og sysselsetting. Bedriften er den første i regionen som er utpekt til såkalt inkubator-bedrift i SIVAs inkubatorordning.

Profesjonell coaching

10nye vil bistå Elmico med profesjonell coaching og bedriftsrådgivning som omfatter forretnings- og markedsplaner, bemanning og rekruttering, søknadsprosesser og finansieringsbistand. 10nye vil også være med i styret for bedriften.

10nye ser på Elmico som en bedrift med stort potensial. Kompetanse og kapasitet til å planlegge vekst og utvikle forretningsideen kan bidra til å utløse dette potensialet. Det er nettopp slikt arbeid 10nye kan bistå med.

To til under vurdering

Etter at Elmico har blitt 10nye-bedrift, arbeider vekstselskapet nå med to nye kandidater. Hvem det er, er foreløpig unndratt offentlighet. Om disse to også blir industriinkubatorbedrifter, blir avklart i løpet av de neste seks månedene.