En spydspiss i den bærekraftige reindustrialiseringen av Norge

Jannicke7nyhetene

En ledende arena for en kritisk transformasjon fra tradisjonell industri til bærekraftig industri:

-Økt vekst og betydelig reduserte klimagassutslipp fra eksisterende industri.

-Spennende, nye bærekraftige industri-initiativer.

-Økt eksport av norske løsninger og produkter.

-Gode, pålitelig arbeidsplasser basert på høy kompetanse.

Resultatene skapes gjennom samarbeid, innovasjon og forskning, på tvers av verdikjeder, bransjer og industri.

Klyngen har styrke til å ta en nasjonal posisjon

-En sterk etablert industri og flere nye industribedrifter / industrielle initiativ

-Nye klyngemedlemmer med spisskompetanse; Telenor Norge, Eidsiva, Mills, SWECO, Nedre Romerike vannverk.

-Sterke FoUI-partnere i Oslo Met, HINN og Klosser.

-Strategisk og godt utviklet samarbeid med flere klynger:

-NCE Manufacturing / Norsk Katapult

-Paper Province

-IUC Stål&Verkstad

-NCE Eyde

-NCE Heidner