Enighet om tillegg til regjeringens forslag – støtte til bedrifter ifm. coronautbruddet

Jannicke7nyhetene

Partiene er enige om følgende tillegg til regjeringens forslag:

•Permitterte skal få full lønn (inntil 6G) i 20 dager. Staten tar regningen dag 3–20.
•De som har inntekt opp mot 3G, skal få inntil 80 prosent av full lønn etter permitteringsperioden.
•De som har inntekt over 3G og opp til 6G, skal få 62,4 prosent.
•Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75G.
•Lav momssats reduseres til 8 prosent.
•Aktivitetskrav i sosiale ytelser stilles i bero inntil videre.
•Perioden for arbeidsavklaringspenger forlenges
•Lærlinger som mister plassen sin, vil få en inntektssikring på nivå med det de hadde som lærlinger.
•De som er hjemme med barn og har nådd grensen for omsorgspenger, vil få en dobling av perioden med omsorgsperioden (20 dager totalt per forelder).
•Selvstendig næringsdrivende vil få kompensert opp mot 80 prosent av snittinntekten de siste tre år (opp mot 6G). Kompensasjonen dekkes fra og med dag 17.
•Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger og omsorgspenger reduseres til 3 dager.
•Selvstendig næringsdrivende og frilansere vil få sykepenger fra dag 3 og omsorgspenger fra dag 4 av fraværet.

Det er allerede kjent at bedrifter vil få utsatt betalingen av arbeidsgiveravgiften. I tillegg er Stortinget enige om at bedrifter får:

•Utsatt innbetaling av merverdiavgift (forfaller 15. april)
•Utsatt innbetaling av andre termin for forskuddsskatt (forfaller 15. april).