Er du klar? Klimaregnskap blir snart sidestilt med regnskap

Jannicke7nyhetene

-Det er bare å sette i gang! Klimagasskutt er ikke så vanskelig som mange tror, sier 7sterkes styreleder Chris Samways.

Han er til daglig administrerende direktør i Mills, og har vært pådriver for å bistå flere bedrifter til å komme i gang med å få kontroll på klimagassutslipp.

Den internasjonale ordningen Science Based Target initative er rammen for en viktig satsing for bedrifter i Kongsvingerregionen. Her jobber bedriftene med å forplikte seg til å overvåke og redusere sitt klimagassutslipp. Dette gjør de sammen med andre bedrifter, slik at veien til å jobbe klimasmart blir enklere.

I vår har 6 bedrifter med ulik størrelse og fra forskjellige bransjer, deltatt på samlinger sammen med støttespillere fra Klosser Innovasjon, Høgskolen i Innlandet, Glamox Luxo, Mills og Vestre. Industribedriftene Glamox Luxo, Mills og Vestre allerede er forpliktet i ordningen og har fungert som mentorer for deltakerbedriftene. Dette har vært svært vellykket.

Mentor Øyvind Bjørnstad fra Vestre forteller at arbeidet med 7sterke og bedriftene her har gitt enormt med inspirasjon og glede. -Det å være med å hjelpe andre SMB-er til å ta steg for å bli robuste mot fremtiden og skape en bevegelse rundt Science Based Target er noe Vestre er stolte av.

Bedriftene som har deltatt utover Betong Øst er Schütz Nordic, Norske Backer, Lilleseth kjetting, Klubben og Bergene Holm. Av disse er Norske Backer allerede godkjent av Science Based Targets, og flere er på god vei.

Fra venstre foran: Oscar Haavardholm (Variable), Chris Samways (Mills), Ingvild Isene (Schütz Nordic). Bak neste rekke fra venstre; Stefan Skjæret, Ida M Huse Gulbrandsen (Klosser), Stian Amundsen Sønsterud (student HINN, bistår Norske Backer), Oda Lerheim (Norske Backer), Hege Rismoen-Timland (Klubben), Adam Scheuring (Variable). Lengst bak; Einar Strumse (HINN), Raymond Moe (Schütz Nordic). Ikke til stede på bildet men deltakere i prosjektet; Stine Lilleseth og Ingvild Flugstad (Lilleseth Kjetting), Øyvind Bjørnstad ( Vestre), Birger Holo (Glamox Luxo), Hege Voll Midtgaard (Bergene Holm), Hans Olav Delviken (HINN), Tom Mickalsen (Norske Backer), Lars Gillund (Klosser).

-Den som ikke med, må på gangen! Stefan Skjæret i Betong Øst er klar i sin tale. Skjæret forteller at Betong Øst planlegger mange konkrete tiltak på alle sine lokasjoner over hele landet for å nå målet om reduksjon i klimagassutslipp. Han forteller om investeringer i solcelleanlegg og elektronisk overvåkning av energiforbruk, men også langsiktige tiltak som krever at de skaper nye løsninger for bransjen.

En nøkkelfaktor for å lykkes er å ha gode verktøy som gjør det enkelt å tallfeste utslippene. I prosjektet har selskapet Variable blitt engasjert for å bistå bedriftene. Oscar Haavardsholm fra Variable forteller at bedriftene har vært svært glade for hjelp til å få nødvendig dokumentasjon på plass. -Det er virkelig inspirerende å se hvor raskt selskaper kan komme i gang med dette arbeidet når de er en del av et program som det 7sterke har organisert. Vi er begeistret for å være en del av dette programmet som en systemleverandør.

-Det er ikke tvil om at kontroll på klimagassutslipp blir svært viktig for konkurransekraften til bedrifter framover, sier prosjektansvarlig Ida Gulbrandsen fra Klosser Innovasjon. -Klimaregnskap blir snart sidestilt med å levere ordinært regnskap. Det er lurt å starte arbeidet nå. Det planlegges en ny runde med nye 6-7 bedrifter til vinteren. Gulbrandsen oppfordrer bedrifter som er interessert til å ta kontakt.

Det er 75 bedrifter i Norge som har forpliktet seg til Science Based Targets. Nesten 5000 virksomheter over hele verden har forpliktet seg. Det at hele 9 bedrifter enten er forpliktet, eller i gang med prosessen fra industriklyngen 7sterke viser at bedriftene her tar det grønne skiftet på alvor.

 

Om Science Based Target initative:

  • En internasjonal ordning der man signerer en forpliktelse til å bidra til å redusere klimagassutslipp i henhold til Parisavtalen og EU taksonomi.
  • Ambitious corporate climate action – Science Based Targets
  • Science Based Targets-initiative er et samarbeid mellom CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute og World Wide Fund for Nature.
  • 7sterke har laget en «oppstartspakke» for bedrifter der de får mentorhjelp og bistand fra Klosser Innovasjon, studenter fra Høgskolen Innlandet og konsulentselskapet Variable