I full gang med fagskolestudier

7sterke7nyhetene, 7nyhetene september 2009

Ni elever fra næringslivet i Kongsvinger-regionen er nå i full gang med å ta teknisk fagskoleutdanning i regi av 7sterke, høyskolestiftelsen i Kongsvinger og fagskolen på Gjøvik.

– Fagskolestilbudet er en gylden mulighet til videreutdanning, sier Tormod Øktner på Maarud AS.

– Vi er ni stykker som møtes på høyskolestiftelsen på Kongsvinger fire timer hver mandag og torsdag. I begynnelsen har det vært forelesere til stede, men etter hvert blir det mer videoundervisning, forteller han.

Øktner er en av ni elever ved det desentraliserte utdanningstilbudet under ledelse av fagskolen på Gjøvik. Deltidsstudiet begynte i august og varer fram til våren 2013. I løpet av perioden får elevene dypdykk innen fag som HMS, kvalitetsledelse, logistikk, vedlikehold, materiallære, ledelse, økonomi og entreprenørskap. I tillegg til fjernundervisning omfatter studiet veiledninger og ulike gruppe- og prosjektoppgaver.

– Studiet gir oss en bredere utdanning med økt faglig tyngde. Jeg har mekanisk bakgrunn og så på dette som en god mulighet til å komme videre. Samtidig er det en tillitserklæring å bli plukket ut til å delta av arbeidsgiver, poengterer Øktner.

Industrien i Kongsvinger-regionen har lenge etterspurt et slikt tilbud, som er delvis finansiert av bedriftene som deltar.

– I dag må du ha flinke folk i alle ledd av produksjonen for å være effektiv og konkurransedyktig. Denne utdannelsen passer våre behov og jeg håper studiet kommer inn i den vanlige videregående skolen, sier fabrikksjef Christer Johansson i Maarud AS.

Elevene ved fagskoletilbudet i regi av 7sterke