Fagskolestudium i Kongsvinger fra høsten 2009

7sterke7nyhetene, 7nyhetene november 2008

Høgskolestiftelsen i Kongsvinger tilbyr neste høst et fireårig deltidsstudium i maskinteknisk drift i samarbeid med Fagskolen i Gjøvik. Bak initiativet står blant annet 7sterke, Rescon Mapei og NorDan.

– Høgskolestiftelsen i Kongsvinger i samarbeid med Fagskolen i Gjøvik tilbyr høsten 2009 et studium på linjen for teknikk og industriell produksjon, fordypningsområdet maskinteknisk drift. Dette er et ledd i vårt arbeid for å øke kompetansenivået i Kongsvinger-regionen, forteller Werner Melby i 7sterke.

Initiativet støttes blant annet av 7sterke, Rescon Mapei og NorDan. Studiet gir fullverdig teknisk fagskoleutdanning etter ny læreplan. Det er forelesninger to dager i uka, veiledning, gruppeoppgaver, prosjektarbeid og laboratorieøvelser.

– Vi legger opp til et deltidsstudium over fire år. Opptakskravene er fagbrev eller minst fem års praksis. Undervisningsopplegget passer perfekt for personer i full jobb som ønsker å inngå en avtale med arbeidsgiver om å bruke noe av arbeidstiden til videreutdanning.

Den teknologiske utviklingen i maskinfag krever økt kompetanse. Studiet gir mulighet for bedre og mer interessante arbeidsoppgaver. Dessuten åpner det for å søke tekniker- og ingeniørstillinger eller studerer videre til ingeniør, for eksempel på Gjøvik Ingeniørskole eller NTNU.

– Undervisningen vil foregå ved Vekstsenteret i Kongsvinger. Det koster 15.000 kroner per skoleår, og det er mulig å søke Kongsvinger Kunnskapspark/7sterke om stipend eller arbeidsgiver om dekning av hele eller deler av studieavgiften. Vi trenger 15 elever for å komme i gang. Et langsiktig mål er mer permanente studiemuligheter på Kongsvinger, sier Werner Melby i 7sterke.

Kontakt gjerne Werner Melby om du vil vite mer om fagskolestudiet, tlf 91 39 37 83.