Fornøyde bedrifter tok i mot skoleelever

7sterkeAktuelt

Den 29. april var nærmere 650 skoleelever fra Glåmdalsregionen på besøk hos lokale bedrifter etter initiativ fra 7sterke. Målet er å vise fram lokale arbeidsplasser og synliggjøre mulighetene elevene har for spennende arbeidsoppgaver etter endt skolegang.

– Industrien i Sør-Hedmark er opptatt av å ta ansvar for eksisterende arbeidsplasser og videre vekst. Rekruttering er viktig, og derfor inviterer vi skoleelever fra ungdomstrinnet ut til et bredt spekter bedrifter, for å vise alle mulighetene som faktisk finnes her, sier leder for 7sterkes HR-nettverk Ellinor Bjerke.

Blant bedriftene som tok i mot til sammen 644 skoleungdommer var Nittedal Torvindustri AS på Arneberg.

– Dette er et godt tiltak. Ungdommen får et lite innblikk i hva som rører seg hos bedriftene i distriktet, og kanskje noen av dem får øynene opp for ulike typer jobber som kan være aktuelle. Vi øker kunnskapen blant fremtidige arbeidstakere om hvilke muligheter som finnes i distriktet, forklarer Torleif Tollersrud.

Han var godt fornøyd med besøket.
– Ungdommene var livlige, interesserte, litt utålmodige og spørrelystne.

Langsiktig jobbing
I Nord-Odal tok Mapei AS i mot elever ved sitt produksjonsanlegg.
– Det er viktig for oss at ungdommene i distriktet kjenner til vår bedrift og industrien generelt, slik at de vet hva som finnes av yrkesmuligheter. Det årlige besøket er en fin mulighet for å informere om blant annet lærlingeordning, sier Grethe Sagen.

Hun mener dette er et viktig og ikke minst langsiktig arbeid for å sikre fremtidig rekruttering.
– Det er viktig at elevene får komme ut og se selv, og ikke bare få informasjon i et klasserom. De var interesserte, stilte spørsmål, fulgte med når vi snakket og oppførte seg eksemplarisk, skryter hun.

På besøk hos Forestia i Våler.

På besøk hos Forestia i Våler.

7sterke ønsker å fortsette tiltaket.
– Når vi ser hvor fornøyde både elevene og bedriftene er, kommer vi til å forsøke å få til dette neste år også, konkluderer Ellinor Bjerke.

Se klipp fra NRKs reportasje om besøket!