Godt i gang med Lean

7sterke7nyhetene, 7nyhetene september 2009

Det unike samarbeidet mellom NAV og 7sterke om kompetanseutvikling i produksjonsmetoden Lean Manufacturing er godt i gang. De første kursene er gjennomført og nye bedrifter er på vei inn i ordingen.

Lean kompetanse prosjekt inneholder en rekke kurs i produksjonsmetoden Lean Manufacturing, en metode som er utviklet av Toyota for å gjøre produksjonen mer effektiv og kvaliteten bedre.

Prosjektet er utviklet i en modell som resten av Norge vurderer å kopiere. Gjennom prosjektet får medlemsbedrifter i 7sterke tilbud om en rekke ulike typer kurs i Lean Manufacturing for sine ansatte. Kurstypene og innholdet i dem er utarbeidet av 7sterke og NAV i fellesskap. Bedriftene betaler kostnadene, mens NAV vil gi lønnsrefusjon gjennom ordningen for Bedriftsintern opplæring (BIO). Til sammen vil det bli holdt ca 1.000 kursdager.

Bedrifter som ønsker informasjon prosjektet eller kontakt med samarbeidspartnerne, kan ta kontakt med 7sterkes produksjonsnettverk v/Jan Roger Broen

Slik er status for prosjektet per midt i september:

Nordan på Arneberg har i løpet av våren gjennomført Lean grunnkurs, VSM, Kaizen, SMED, SPS/ målstyring og 5S og vil i løpet av uke 40 arbeide videre med et flytprosjekt i sin maskinhall.

H profil og Luxo på Kirkenær er godt i gang med sine lean kompetanseprosjekt.

Berggren, Eskoleia, Maarud og Rescon Mapei planlegger oppstart i oktober.

Mange av bedriftene ble godt inspirert til videre lean-arbeid på 7sterkes Industriforum på Maarud i juni. De 95 deltagerne på forumet fikk en gjennomgang av 5S-arbeidet på Maarud og resultatene av det, og også en presentasjon av erfaringene fra Nordan. Ellers presenterte forumet opplæringssenteret Teknologifabrikken, som er under etablering på Kongsvinger. Her blir lean et viktig element.

Kursholdere lean-prosjektet er TPM Scandinavia, Sintef Raufoss Manufacturing og Teknologisk Institutt.