HR-nettverksmøte 5. september kl. 9.00-12.30 med tema «samarbeid skole næringsliv»

7sterkeAktuelt, HR-nettverk

Vi ønsker velkommen til nettverksmøte på Kongsvinger Ungdomsskole (KUSK) og håper at du vil bli med og diskutere hvordan vi skal få til et best mulig samarbeid mellom skole og næringsliv. Du kan melde deg på til registrering@7sterke no.

 

Agenda for møtet

09.00-09.15 Innledning med informasjon fra 7sterke

09.15-09.30 Informasjon fra bedriftene – hvilke behov har næringslivet

09.30-10.15 Informasjon fra skolene – 3 skoler informerer om sitt arbeid rundt yrkesvalg

10.15-10.20 Pause

10.20-11.20 Gruppearbeid med tema: Samarbeid skole – næringsliv

11.20-11.30 Informasjon fra KUSK

11.30-12.00 Omvisning på den nye skolen

12.00-12.30 Lunsj

 

VELKOMMEN!