Investerer nye 1,3 millioner lokalt

7sterkeUncategorized

Gjennom vekstselskapet 10nye viderefører 7sterke og SINTEF Raufoss Manufacturing prosjektet Økt innovasjonskraft i Glåmdalsregionen. Du får tilgang på kompetanse, nettverk og kapital som kan hjelpe deg til vekst og utvikling. Tar du muligheten?

Frem til høsten 2013 er det satt i gang sju innovasjonsprosjekter gjennom Økt innovasjonskraft i Glåmdalsregionen. Blant dem ett forbedringsprosjekt hos Nortura i Våler og utviklingen av en servosylinder til kraftstasjoner hos Feral AS i Eidskog. Nå viderefører 10nye og SINTEF Raufoss Manufacturing prosjektet ut 2015.

– Samarbeidet har så langt gitt gode resultater. Det nye prosjektet har en ramme på 1,3 millioner kroner, finansiert av RDA-ordningen og Hedmark Fylkeskommune, forteller daglig leder Morten Herud i 10nye.

Han og samarbeidspartner Sintef Raufoss Manufacturing AS ønsker å komme i kontakt med bedrifter som har behov for hjelp til vekst og utvikling.

– Vi besøker gjerne virksomheter som ønsker kontakt eller hjelp til å definere oppgaver/prosjekter som kan føre bedriften videre. Det er ingen kostnader forbundet med dette.

Prosjektet sitter på kompetanse, nettverk og kapital og kan bidra med alt fra prosjektutvikling til kontinuerlige forbedringer (LEAN) og andre oppgaver som krever eksperthjelp. En rekke bedrifter har allerede fått hjelp med alt fra produktutvikling til EU-godkjenning.

– Materialteknologi, styrke- og teoretiske beregninger, produksjonsteknologi, produkt- og produksjonsutvikling, verkstedtjenester og material-testing og Lean er eksempler på områder der vi har tilgang på topp kompetanse, sier Tor Giæver, markedsdirektør i Sintef Raufoss Manufacturing AS.

SINTEF Raufoss Manufacturing er et nasjonalt kompetansesenter innen vareproduksjon, og innehar sammen med 7sterke og 10nye unik kompetanse og nettverk.

– Vi har også et tilbud til bedrifter som ønsker en kartlegging av mulige tiltak og forbedringer, med forslag til videre arbeid. Dette kan foregå på egen hånd, i samarbeid med oss eller med andre, sier Giæver.

Trenger du en medspiller for å styrke konkurransekraften din? Kontakt Morten Herud eller Tor Giæver for å avtale et uforpliktende besøk. Du finner eksempler på hva vi har hjulpet andre med på www.10nye.no.

Les også:
Samarbeidet med Raufoss-miljøet gir konkrete resultater

Nye millioner til innovasjon

Martin Torstensson, Ulf Eriksson og Lasse Liheim ved siden av servosylinderen som ble levert til Svorka kraftverk i oktober. Ved hjelp av SINTEF Raufoss Manufacturing og prosjektet Økt innovasjonskraft i Glåmdalsregionen gikk Feral AS simulert stresstester som sparte dem for verdifull tid.

Feral AS fikk hjelp gjennom Økt innovasjonskraft i Glåmdalsregionen. Martin Torstensson, Ulf Eriksson og Lasse Liheim ved siden av servosylinderen som ble levert til Svorka kraftverk i oktober