Inviterer alle 8.-klassingene i Kongsvinger-regionen på industribesøk

7sterkeAktuelt

Magnor Næringshage og 7sterke inviterer alle 8.-klassingene i regionen
på industribesøk. Torsdag 9. juni besøker 527 elever 18 bedrifter i 7
kommuner og får se med selvsyn at Kongsvinger-regionen  har viktige
bedrifter med landskjente merkevarer. 

9. juni drar alle 8.-klassingene i regionen på industribesøk til totalt 18 bedrifter. Dette er andre året på rad at det arrangeres industribesøk av en slik dimensjon i Kongsvinger-regionen.

Stolt av sin egen region

Ett av målene for Industrien i Sør-Hedmark er å skape regional attraksjon og markedsføre Sør-Hedmark som industriregion. En viktig målgruppe for dette er våre egne skoleelever. Derfor legger 7sterke vekt på å styrke samarbeidet mellom næringsliv og skole, og derfor tok de i fjor initiativet til et organisert industribesøk i stor skala for alle 8.-klassingene i regionen.

Det er dette tiltaket som nå blir videreført gjennom Magnor Næringshage. Styringsgruppa for RDA-midler i Sør-Hedmark har gitt Næringshagen det regionale ansvaret for samarbeid næringsliv–skole. Industribesøk for 8.klassinger er ett av prosjektene.

Lokal hjernekraft

For å bidra til økt tilgang på kvalifisert arbeidskraft arbeider 7sterke bl.a. aktivt mot skolene. Industribesøk for 8.-klassingene er en langsiktig satsning som gjør ungdommen kjent med bedriftene i lokalsamfunnet og produktene deres.

Kongsvinger-regionen produserer mange kjente merkevarer. 7sterke vil vise at det finnes interessante arbeidsplasser lokalt og at bedriftene er store bidragsytere til lokalsamfunnet. Positivt samarbeid mellom bedrifter og skole er viktig for industrien.

Industrien spanderer

Det er næringslivet selv, gjennom RDA Sør-Hedmark, som finansierer arrangementet. Styringsgruppa har bevilget midler til gjennomføring av industribesøk for 8.klassinger for 2011–2012–2013 (og finansierte opplegget i 2010 også).

Programmet for dagen er vedlagt sammen med et informasjonsbrev som er gått ut til skolene og bedriftene.

Fakta: RDA-midler

RDA-midler er kompensasjonsmidler for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift. Styringsgruppa for RDA-midler i Sør-Hedmark består av bedriftene Hydro Aluminium Profiler, Magnor Glassverk, Rescon Mapei, Moelven Våler, Forestia, Jordan, NorDan, Bergene Holm, Glåma Bygg.

Kontakt

Ellinor Bjerke, HR-nettverket 7sterke, M: 412 20 948, Epost: ellinor@tretorget.no