Bråstopp krever tiltak – nå!

7sterke7nyhetene, 7nyhetene desember 2008

Nedjusteringer i næringslivet pågår for fullt. 7sterke peker på tre områder der myndighetene må ta grep så vi klarer omstillingene uten å skade bedriftene – permitteringsregler, kompetanse og offentlige byggeprosjekter og vedlikehold.

Når bedriftene må tilpasse seg et vesentlig redusert marked, er det svært viktig at dette ikke skjer på en måte som skader vekstpotensialet i dem.

– 7sterke mener myndighetene nå snarest mulig må tilpasse permitteringsreglene, legge til rette for kompetanseøkning og sette i gang offentlige byggeprosjekter og vedlikehold, sier leder Trond Hagerud.

Alt dette er effektive tiltak som er med på å sikre at bedriftene står klare med kapasitet og kompetanse på kort varsel når etterspørselen stiger igjen.

Finanskrisen rammer ekstra hardt i Kongsvinger-regionen fordi mye industrien er knyttet til bygg og anlegg og bilindustri. I et ekstraordinært NHO-barometer fra desember sier tre av fire bedrifter i byggebransjen og 69% i industrien totalt at de må nedbemanne i Q1.

Mer fleksible permitteringsregler

Reglene for permitteringer er tilpasset en situasjon med mangel på arbeidskraft. Det er langt vanskeligere å bygge opp ny kapasitet dersom den må baseres på folk som er nye i bedriften.

Permitteringsreglene må endres

I disse krisetider er det helt avgjørende at næringen beholder lærlingene og den kvalifiserte arbeidskraften og at vi lykkes med nyrekruttering. Med dagens markedsutsikter er ikke permitteringsreglene gode nok. Mange bedrifter velger oppsigelse framfor permittering. Derfor er det viktig at permitteringsreglene bedres slik at de ansatte kan beholde sitt arbeidstakerforhold til bedriftene.

Byggenæringens landsforening (BNL) har sent brev til Regjeringen der de konkretiserer forslag som vil gjøre permisjonsvirkemidlet mer tilpasset dagens situasjon. BNL peker på behov for endringer i arbeidsgiverperioden, permisjonens maksimale lengde og mulighetene for rullerende permittering.

7sterke støtter disse forslagene fra BNL.

Offentlige byggeprosjekter og vedlikehold nå

Finanskrisen skaper en kindereggsituasjon for offentlig byggeprosjekt og vedlikehold – vi kan dekke et skrikende behov, kapasiteten er der, prispresset er lavere, og tiltakene får en velkommen motkonjunktureffekt.

– Statlige myndigheter må komme med økte tilskudd og rentefrie lån til kommuner for å få i gang disse arbeidene, og det må skje raskt. Offentlige prosjekt har lang oppstart og vi må i gang før krisa får skikkelig tak og organisasjoner blir nedbygd, sier Trond Hagerud i 7sterke.