Lær Lean med 7sterke

7sterkeAktuelt

Gjennom fire samlinger gir industriforeningen 7sterke deg en innføring i Lean-filosofi. Det gjør deg bedre rustet til å løfte din egen bedrift inn i fremtiden. Samtidig møter du andre i samme situasjon og knytte verdifulle kontakter for kompetanseutveksling.

De fire samlingene tar for seg en teoretisk gjennomgang av Lean, Lean-ledelse og kultur, Lean og kvalitetssystemer, samt operatørstyrt vedlikehold.

Dato/tid: Tema: Sted: Arrangør:
28.11.17 9.00-16.30 Lean introduksjon inkl. Leanspill Mapei, Nord-Odal SRM
23.01.18 9.00-16.30 Lean ledelse og kultur Schütz, Kongsvinger KIWA TI
20.02.18 9.00-16.30 Lean og kvalitetssystemer Sapa, Magnor SRM
20.03.18 9.00-16.30 Operatørstyrt vedlikehold GIVAS, Kongsvinger KIWA TI

Pris og påmelding
Lean-kurset koster kr 3000 per samling. Lunsj er inkludert i prisen. Det er plass til maks 20 deltakere, så her gjelder «først-til-mølla-prinsippet». Påmeldingsfrist for 1. samling er 1. november 2017* til e-post registrering@7sterke.no

* Med forbehold om nok deltakere til at kurset igangsettes.

KURSINNHOLD:

1. Lean introduksjon

  • Teoretisk gjennomgang
    • Bakgrunn for Lean.
    • Hvorfor Lean.
    • Konseptet og sammenhengen.
    • Eksempel på utvalgte verktøy og metodikk.
  • Praktisk øvelse via gjennomføring av bilspill for å teste metodikk og erfare effekt.
  • Oppsummering og refleksjon rundt hvordan en kan overføre erfaringer fra kurset til egne virksomheter.

Målgruppe:

  • Ledere og medarbeidere som er nysgjerrige på hva Lean innebærer, og hvilke effekter som kan oppnås.
  • De som vurderer oppstart av Lean.


2. Lean ledelse og kultur

  • Tradisjonell ledelse vs. Lean ledelse—hva er spesielt?
  • Verdigrunnlag.
  • Strategier og mål.
  • Utfordre de som står i prosessen, kundefokus og helteten.
  • Involvering og synlig ledelse.
  • Oppfølging, standarder.
    • Coaching og den lærende bedrift.
    • Gemba Walk.
  • Problemløsning med A3 og tavlemøter som lederverktøy.
  • Gruppeoppgaver.

Målgruppe:

  • Ledere og mellomledere som vil lære mer om Lean og kultur.
  • Ledere som vil bli bevisst på egen lederstil og hvordan utøve Lean lederskap.


3. Lean og kvalitetssystemer

  • Teoretisk gjennomgang
    • Intro av Lean og ISO 9001.
    • Hvordan Lean og ISO 9001 henger sammen, inkludert konkrete eksempler.
  • Praktiske øvelser.
    • Se på egen bedrift, og hvordan integrere Lean som arbeidssett for å sikre kvalitet ved kilden som beskrevet i ISO 9001.
  • Oppsummering og refleksjon rundt hvordan en kan overføre erfaringer fra kurset til egne virksomheter.

Målgruppe:

  • Ledere og sentrale medarbeidere som ser behov for å integrere Leanarbeidet med bedriftens kvalitetssystem (ISO 9001 etc.).


4. Operatørstyrt vedlikehold

Kort om Lean og behovet for løpende vedlikehold

  • Hva er operatørstyrt vedlikehold?
  • Hvem eier prosessene?
  • Hvorfor skal vi ha operatørstyrt vedlikehold?
  • Hva er viktig?
  • Bruk av verktøy?
  • Hvordan gjennomføre operatørstyrt vedlikehold?
  • Gruppeoppgave.

Målgruppe:

  • Operatører og driftspersonell som er ansvarlig for drift og vedlikehold av maskiner og utstyr.