Leanforum: Lean gir bedre pasientbehandling

7sterkeAktuelt

Ved Sykehuset Innlandet avdeling Lillehammer gir prosjektet Lean on Lillehammer bedre pasientforløp. Der skal ”kunden være konge”.

– Det er ingen hemmelighet at sykehusene i årene som kommer får utfordringer i forhold til mindre tilgang på personell, i tillegg står vi i Innlandet overfor store økonomiske utfordringer på grunn av sykehusstrukturen. Vi må dermed jobbe helt annerledes for å møte behovene som kommer i framtida. Ett element er å redusere ikke-helsebringende tid. Vi ønsker en ny type tenkning, der det er fokus på prosessen og teamet som tar seg av pasientene våre, forteller divisjonsdirektør Randi Mølmen ved Sykehuset Innlandet avdeling Lillehammer.

Med 1 800 ansatte og planlagte kutt i budsjettet har hun mange utfordringer i hverdagen. For virkelig å sette pasienten først, har de startet innføringen av Lean-metodikk. På Leanforum fikk de treffe andre virksomheter som jobbet med det samme.

– For meg som leder er dette noe av det mest inspirerende jeg har vært med på i min karriere, og vi ønsker å lære av bransjer som har blitt tvunget til å finne nye måter å løse utfordringer på. Lean har blitt benyttet i industrien siden begynnelsen på 90-tallet. Mye er forskjellig i helse og industrien, men mange av problemstillingene er også felles. Vi ser vi har mye å lære av de beste.

En vedvarende jobb

Kontinuerlig forbedring er ingen vidunderkur, men en endring av måten å tenke på. Alle må være med, og på Lillehammer har de klare mål.

– Vi skal ha mindre ventetid for pasientene, bedre flyt og kvalitet, mindre variasjon i kvaliteten og tanken er å bli et modellsykehus for Lean innen helsesektoren, sier Mølmen.

De startet med to piloter. En på akuttmottaket med bruddpasienter, og en på kirurgen med å kartlegge ryggoperasjoner. Vi utvider bruken av Lean til nye områder i år, i tillegg skal vi utarbeide en overordnet plan for hele sykehuset på Lillehammer.

– Lean passer godt i den norske modellen, og de tillitsvalgte er positive til tenkningen og det faktum at vi fokuserer på medarbeiderne som en ressurs. Målet er at forbedringsforslagene skal komme fra frontlinjen, der kompetansen sitter, og gjennomføres på samme sted.

Bedre rammer gir bedre resultat

Are Fjermeros er Lean-koordinator ved sykehuset på Lillehammer. Han mener prosessen så langt har vært lærerik.

– Vi har gjennomført en grunnutdanning med 5S-kurs for ti navigatører. Tre av disse er på operasjonsavdelingen og sju på akuttmottaket. Vi jobber med å bygge forståelse for hvorfor denne måten å jobbe på bidrar til forbedringer, forteller han.

På akuttmottaket er 50 ansatte delt inn i seks grupper med hvert sitt ansvarsområde. Til sammen har sykehuset så langt 17 forbedringsgrupper.

– Vi har startet med verdianalyse og 5S, og både sykepleiere og leger sier det har gjort arbeidet enklere. Noen ettpunktsleksjoner med bilder er allerede på plass, og vi har gode eksempler på tiltak som har kommet opp. Ett er at bruddpasienter som skal legges inn for operasjon nå har fått en enklere vei til røntgen og lege. Gjennom samarbeidet med Lean Lab Norge på Gjøvik har vi fått tilført verdifull kompetanse som gir grunnlag for et arbeidsmiljø som har fokus på kontinuerlig forbedring. Selv om det er utfordringer knyttet til Lean i helsesektoren ønsker vi å fortsette, fordi vi er overbevist om at vi kommer til å få mye ut av Lean, sier Are Fjermeros.