Ledelse som toppidrett

7sterke7nyhetene, 7nyhetene oktober 2011

– Jeg er her for å utfordre dere, åpnet Bjørge Stensbøl, for en sjelden gangs skyld tilbake på gamle tomter for å snakke om lederutvikling på 7sterkes industriforum. 83 tilhørere vekslet mellom å nikke, notere og vri seg på stolene.

– Er dere rollemodeller? Sier dere en ting og gjør noe annet? Setter dere konkrete mål for ledelsesarbeidet? Måler dere dere selv på ledelsesmål?

De utfordrende spørsmålene sto i kø da Bjørge Stensbøl, tidligere toppidrettssjef, personalsjef i SAS, nå lederutvikler på heltid, og fortsatt bosatt på Roverud, var tilbake på gamle tomter med et tankevekkende foredrag om ledelse.

I anstendighetens navn

– Bedriften må sette mål for hva ledergruppa skal prestere som ledergruppe. Den må i anstendighetens navn ha et mål som blir fulgt opp hver dag, dundret han.

En tidligere toppidrettssjef tyr lett til idrettsspråk.

– Skal du bli god til noe, må du drive mye med det. Ledere må også trene, fastslo Stensbøl.

Et typisk forbedringspunkt er å skille mellom strategiske beslutninger og detaljstyring.

– En toppledelse må legge tydelige føringer, slik at linjeledelsen tar de riktige valgene. Ledere har lett for å flykte inn i faglige vurderinger. Det er ikke ledelse, sa han.

Treningsprogram

Når han kommer til en bedrift, bruker Stensbøl både lederne selv og de som blir ledet for å sette opp treningsprogram for ledelsen.

– Jeg bruker å begynne med å be lederne liste opp gode grunner for at han eller hun er ansatt i selskapet og så ber jeg de som blir ledet om å vurdere dem på disse egenskapene, fortalte han.

Interessert i medarbeiderne

For Stensbøl er det et kjernepunkt i god ledelse å være interessert og involvert i medarbeiderne.

– Ledelse er å skape resultater gjennom andre, og resultater kommer bare når du trives på jobben, sa han og oppfordret til daglige tilbakemeldinger og resultatsamtaler.

– Medarbeidersamtaler skal inneholde refleksjon om måloppnåelse, ikke sekundering om hvordan medarbeideren ligger an i forhold til skjema.

Ulikhet som ressurs

I foredraget la Stensbøl vekt på at en bedrift trenger medarbeidere med ulike personlige egenskaper.

– Ulikhet er en ressurs vi må etterstrebe. Ikke sett sammen et team med bare folk som er like deg selv. Ytterligheter er bra for laget. Organisasjonen trenger folk som utfyller og utfordrer hverandre, sa Bjørge Stensbøl på 7sterkes industriforum.

jan_roger_broen_bjorge_stensbol_5.jpg

– Jeg kommer til å utfordre dere, sa tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl (tv) til Jan Roger Broen i 7sterkes produksjonsnettverk med Glåmdalen ivrig fotograferende. Broen hadde klart å få tak i Stensbøl til å snakke om lederutvikling på 7sterkes industriforum.