Se hvilke 17 listetopper som fikk spørsmål fra 7sterke

7sterke7nyhetene, 7nyhetene september 2009

Og hvilke tre som svarte.

Svarte:

Tone Sønsterud, Ap, Per Roar Bredvold, FrP, Gunnar Gundersen, H

Se hva de svarte her.

Fikk spørsmålene

Arbeiderpartiet

Knut Storberget

Anette Trettebergstuen

Thomas Breen

Tone Sønsterud

FrP

Per Roar Bredvold

Lars Joakim Hanssen

KrF

Arne Øynes

Arild Lande

Rødt

Mari Nilsen Skogsrud

Gaute Simensen

Sp

Trygve Slagsvold Vedum

Olov Grøtting

SV

Karin Andersen

Frøydis Elisabeth Sund

Pensjonistpartiet

Jan Michael Oreld

Venstre

Erik Ringnes

Kine Kyllingstad