Norges ledende industriutviklere til Glåmdalsregionen. Nye millioner til innovasjon.

7sterkeUncategorized

SINTEF Raufoss Manufacturing og Norwegian Center of Expertice Raufoss skal samarbeide med industrien i regionen om utvikling, økt innovasjon og etablering av bedrifter. Prosjektet «Økt innovasjonskraft i Glåmdalsregionen» skal investere 1,8 millioner kroner. Det starter nå og skal gå over 18 måneder.

Norges ledende kompetanse på industriutvikling øker sin forankring i Sør-Hedmark. I prosjektet «Økt innovasjonskraft i Glåmdalsregionen» samarbeider SINTEF Raufoss Manufacturing, NCE Raufoss med 7sterkes vekstselskap 10nye i et konkret og offensivt utviklingssamarbeid.
– Det er svært gledelig at Raufossmiljøet ser muligheter i vår region. Dette er industriens toppidrettssenter, sier Trond Hagerud i 7sterke.

Butikk av din idé
«Økt innovasjonskraft i Glåmdalsregionen» vil involvere SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM) og NCE Raufoss i utviklingen av produkter, prosesser og tjenester i bedriftene. I slike tilfeller vil prosjektet kunne bistå med både teknologisk kompetanse og medfinansiering.
– Vi håper industrien i regionen ser den muligheten dette innebærer, sier daglig leder Morten Herud i 10nye.

Saken fortsetter under bildet.

Nyheten om samarbeidet mellom 7sterke, 10nye og Raufossmiljøet førte til et tosiders oppslag i Glåmdalen 12. mars.

1,8 millioner kroner
«Økt innovasjonskraft i Glåmdalsregionen» går over 18 måneder og disponerer 1,8 millioner kroner. Prosjektet er finansiert av industrien selv gjennom RDA midler og Hedmark Fylkeskommune. Pengene kan brukes til å etablere aktiviteter i bedrifter i hele regionen. Prosjektet er bredt og godt forankret. Prosjektlederen er en av lederne i Raufossmiljøet, markedsdirektør Tor Giæver i SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM). Styringsgruppen for prosjektet har med representanter for 7sterke, 10nye og SRM med daglig leder Morten Herud i 10nye som leder.

Øker kompetansen på innovasjon
Samarbeidsmulighetene med Raufossmiljøet gir industribedriftene i regionen et nytt og verdifullt utviklingsverktøy – bistand fra de beste ressursene i landet til å utvikle og kommersialisere ideer og prosjekter.
På lengre sikt vil samarbeidet øke kompetansen på utviklingsarbeid ved at deltakerne vil lære utviklingsmetoder og bygge nettverk gjennom prosessen. Den kompetansen kan de bruke til nye utviklingsprosjekt.
– Dette formaliserte samarbeidet med Raufossmiljøet kan føre til økt innovasjonskraft og økt produktivitet i regionen. Dette gjør at vi også har mer å tilby til nyetablerere og tilflytterbedrifter, sier Trond Hagerud.

Kick-off i april–mai
«Økt innovasjonskraft i Glåmdalsregionen» sparker i gang med en éndags innovasjonskick-off i månedsskiftet april–mai. Den begynner med en kjapp og effektiv innføring i tilbudet fra prosjektet og hvordan bedriftene kan bruke det, og fortsetter med en rask innføring i innovasjonsprosesser. Men mesteparten av tida er satt av til kontakt mellom idéer og utviklere.
– Raufossmiljøet vil stille med bred kompetanse og inviterer bedriftene til å ta en første kontakt der og da, sier Morten Herud.
Mer informasjon om kick-off med programdetaljer og navn kommer i løpet av de nærmeste ukene.

NCE – Norwegian Centres of Expertice
NCE Raufoss har Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Oppland Fylkeskommune og SIVA i ryggen og svært ambisiøse mål. I tillegg bidrar deltagende bedrifter med betydelig egeninnsats.
NCE-programmet er etablert for å forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge. I disse klyngene skal NCE bidra til å målrette, forbedre og akselerere pågående utviklingsprosesser, både med kompetanse og penger. Eksempler på NCE-er: Maritim industri, kreftforsking, akvakultur, nanoteknologi.

NCE Raufoss
er det nasjonale kompetansesenteret for lettvektsmaterialer og automatisert produksjon, og har som ambisjon å fylle rollen som det norske senteret for all vareproduserende industri. Mer på www.nceraufoss.com

SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM)
er FoU-selskapet som er knyttet til NCE Raufoss. De har allerede etablert seg i Glåmdalsregionen som aksjonær i 7sterkes vekstselskap 10nye og samlokalisering med 10nye på SIVA i Kongsvinger. Nå utvider de virksomhetene i vår region. SRM blir ofte kalt Toppidrettssenteret for industri. De er et nasjonalt kompetansesenter for vareproduksjon og bidrar til å skape bærekraftige og effektive løsninger som gir konkurransefordeler for vareproduserende industri i Norge. Det gjør SRM ved å tilføre bedrifter og prosjekter ledende kompetanse på blant annet automatisert produksjon, industrialisering, verdikjedestyring og materialteknologi. Mer på manufacturing.no