Økt konkurransekraft gjennom samarbeid

7sterkeAktuelt

Onsdag 21. juni møttes lokale 7sterke-bedrifter i Newton-rommet hos Magnor Næringshage til workshop sammen med SINTEF Raufoss Manufacturing for å dele kompetanse og få innspill til innovasjon og utvikling i egen bedrift.

– Dette var en oppfølging av fjorårets vellykkede workshop, og det ble nyttig og inspirerende for alle deltakerne, forklarer Jan Roger Broen, leder av 7sterkes produksjonsnettverk.

Fjorårets workshop resulterte i 4 konkrete utviklingsprosjekter. Utgangspunktet for årets workshop var spørsmålet «Har du utfordringer i egen bedrift som du ikke helt vet hvordan du skal løse?» Som i fjor fikk deltakerne presentere og dele egne utfordringer. Disse ble gjenstand for diskusjon og innspill fra både de andre deltakerne og rådgiverne fra SINTEF Raufoss Manufacturing.

– Det er ikke alltid enkelt å vite hva slags hjelp som er tilgjengelig, eller hvilke muligheter som finnes for samarbeid og utvikling. Rådgivere fra SRM vil sammen med oss i 7sterke bruke sin kompetanse og sine nettverk til å vurdere mulige tiltak for hver enkelt bedrift. Vi har en felles målsetting om å utvikle oss og skape flere utviklingsprosjekter. Denne typen arrangementer bidrar også til å identifisere mulige samarbeidsprosjekter og synergier mellom bedriftene, understreker Broen.