Årsmøte i 7sterke 23. april

7sterke7nyhetene, 7nyhetene februar 2008

23. april, kl 10 avholder
7sterke sitt første årsmøte. Sett av datoen allerede nå.

7sterke har bare vært i drift i ett
år, men har allerede rukket å gjøre seg bemerket.

– [Det er] interessant å se hva 7sterke
har fått til på kort tid, skrev Glåmdalen på lederplass 20. januar i år, og redaktøren
konkluderte med at

– 7sterke vil bli en enda sterkere
aktør i framtida. De bedrifter som ikke vil delta i dette fellesskapet vil
utvilsomt ha et handikap.

På årsmøtet onsdag 23. april får du
den fullstendige oversikten over aktivitetene fra starten og planene for den
videre virksomheten.

Egen innkalling med dagsorden og nærmere
informasjon om sted for møtet blir sendt til alle medlemmer.