Møtte Samferdselskomiteen

7sterke7nyhetene, 7nyhetene desember 2008

Noen av landets mest sentrale samferdselspolitikere fikk et svært klart signal om at Kongsvinger-regionen trenger ny rv 2 til 2015 da 7sterke og Glåmdal regionråd møtte Samferdselskomiteen 15. desember.

Møtet var timet opp mot den forlengede behandlingen av Nasjonal transportplan 2010–2019.

– I det opprinnelige NTP-forslaget er det ikke penger nok til å bygge ferdig rv 2 til 2015. Nå er planen utsatt til slutten av februar og blir ganske sikkert tilført større ressurser. Det ser vi som en mulighet, og derfor var dette møtet viktig, sier leder Trond Hagerud i 7sterke.

Med på møtet var ordfører Arve Bones i Kongsvinger, ordfører Kjell Konterud i Våler, Trond Hagerud og Tore Thorstensen fra 7sterke. Bones og Konterud representerte Samferdselsgruppa i Glåmdal regionråd. Døråpner på Stortinget var stortingsrepresentant Ivar Skulstad.

Kamp om nye midler

– Politikerne kommer til å bevilge mer penger til veibygging som et mottrekk mot finanssituasjonen. Men det er ingen automatikk i at rv 2 får av disse midlene. Det er mange om beinet, så det er viktigere enn noen gang at Kongsvinger-regionen er aktiv og gir politikerne klare og entydige signaler, sier Hagerud.

Delegasjonsmedlemmene fra Kongsvinger-regionen fikk over en time med Samferdselskomiteen. De understreket overfor politikerne at kommuner og næringsliv står sammen bak kravet om ny rv 2 til 2015 og pekte på at det opprinnelige NTP-forslaget vil føre til store forsinkelser for prosjektet. Delegasjonen kunne bekrefte informasjon fra Vegvesenet om at veien kan være ferdig i 2015 hvis den bygges uten opphold.

Bones, Konterud, Hagerud og Thorstensen presenterte også de doble vei- og banekorridorene i Skandinaviakrysset for komiteen og la vekt på effektiviseringsgevinstene vi kan hente ved å samordne norske og svenske transportplaner.

Et tredje tema var regionens mål om Timestoget Oslo-Kongsvinger – avgang hver time, reisetid én time innen 2012. Elektrifisering av Solør- og Rørosbanen kom også opp.

Delegasjonen fortalte også at punktutbedringer på rv 20 vil bli fremmet som prioriterte prosjekter i forbindelse med regjerningens tiltakspakke.