Stort prosjekt i sirkulærøkonomi setter Kongsvingerregionen på kartet

Jannicke7nyhetene

«Det er klart vi er gira!», sier Anne Huse fra Regionrådet, næringssjef Eva Snare i Nord-Odal kommune og leder av 7sterke sitt bærekraftnettverk Kari Heggelund.

At Kongsvingerregionen har fått et prosjekt i millionklassen til å se på hvordan vi kan utnytte de ressursene vi har for å sørge for bærekraftige løsninger som gir verdiskapning vil gi viktig og fremtidsrettet kompetansen til regionens kommuner og næringsliv. Vi er nødt til å forholde oss til sirkulær økonomi, verdikjeder og bærekraftperspektivet i fremover, og med dette prosjektet så har vi allerede kommet i posisjon til å gjøre det på en god og riktig måte.

Med sirkulær økonomi menes at man utnytter ressursene på best mulig måte, slik at det som blir til avfall gjøres om til råmaterialer. På den måten blir livsløpet til ressursene vi har lengre. Gjør man dette vil dette gi sikrere materialtilgang, nye arbeidsplasser, økt verdiskaping og bidra til å redusere klimautslippene. Dette er altså framtidens måte å drive industri og næringsliv på.

Lokal representasjon under Arendalsuka

I år var Kongsvingerregionen ikke bare tilhører, men også bidragsyter på flere arrangementer under Arendalsuka. Ordfører i Nord-Odal, Lise Selnes holdt innlegg på Circular Norways arrangement «Soloppgang for sirkulære kommuner» onsdag 14. august, og samme dag var næringssjef i Nord-Odal kommune, Eva Snare, en av innlederne på SINTEF’s arrangement «Kveler norske kommuner en sirkulær omstilling». Kun et par timer senere presenterte Snare det pågående prosjektet innen sirkulærøkonomi på Pure Consulting/Inoventis arrangement «Fremtidens bærekraftige kommuner, hva kreves?»

Første region i landet med sirkulær analyse

Årsaken til at Kongsvingerregionen ble trukket frem under Arendalsuka, er prosjektet «Circle Scan -Kongsvinger Region». Dette prosjektet har som formål å identifisere områder som kan gjøre bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen mere bærekraftig ved hjelp av sirkulærøkonomi. Fokuset rettes særlig mot å redusere avfallsmengder.

Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Innlandet. Circle Economy i Nederland er ansvarlig for metode og prosjektgjennomføring i samarbeid med den norske søsterorganisasjonen Circular Norway. Prosjektet er initiert av Regionrådet for Kongsvingerregionen og bærekraftsnettverket til 7sterke. Representanter for alle 6 kommuner i regionen er med i prosjektgruppa, sammen med interessenter fra næringslivet. Nord-Odal kommune er vertskommune for prosjektsamarbeidet.

En næring med mange interessenter – og utfordringer

Byggenæringen blir ofte referert til som 40%- næringen. Det vil si at den røft regnet står for 40% av alt avfall, 40% av klimagassutslipp og 40% av energi, materialer og vannressurser. Det er med andre ord et stort potensial for grønne forbedringer. Valget om å dykke ned i denne akkurat denne næringens verdikjede er tatt i samråd med Circle Economy basert på våre naturgitte forutsetninger og regionens næringsstruktur (verdiskapning/sysselsetting).

  • Jeg ser frem til å være på Arendalsuka sammen med Lise. Det er utrolig viktig at vi lar oss inspirere av hva som foregår utenfor egen region. Når man gjør et søk i hel programmet, er det svært mange arrangement som handler om nettopp sirkulærøkonomi. Det er artig at vår region er tidlig ute med en megatrend, sier Eva Snare, som legger til: som riktignok resten av verden har jobbet med i lang tid.
Regionrådet vil ta ansvar for grønn utvikling

Prosjektet eies av Regionrådet for Kongsvingerregionen. Regionen består av kommunene Eidskog, Grue. Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes. Kongsvingerregionen er Norges største skogregion, har et av landets største ansamlinger av industri, og er en av de største regionene innen bygg og anlegg. Kongsvinger er et sentralt logistikkpunkt som gi effektiv logistikk og bred markedstilgang.

Regionrådsleder Kamilla Thue sier at det er med skrekkblandet fryd at Kongsvingerregionen nå har satt seg i førersetet for innføring av sirkulærøkonomi i Norge. «Det kanskje aller mest spennende er å se resultatet av cirkular scan, og hva dette kan føre til av eventuelle nye arbeidsplasser», sier Thue.

Styrker lokalt næringsliv for fremtiden

«Det er viktig å fylle Kongsvingerregionens grønne hjerte med innhold, og det å jobbe frem en analyse som knytter deler av regionens kommuner og næringsliv sammen i et bærekraftperspektiv er en viktig og riktig vei å gå. Målet er jo at vi skal være i front på dette feltet i nasjonal sammenheng», sier Kari Heggelund, som er styremedlem i 7sterke, og leder av 7sterke sitt bærekraftnettverk.

De 65 bedriftene som er med i 7sterke har i felleskap en omsetning på 9500 millioner kroner, og står for over 4000 arbeidsplasser i vår region, så det er klart at vi er en viktig aktør; både når det kommer til posisjon og utvikling – men også ansvar, sier Heggelund.

Prosjektet som nå er igangsatt har bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen i fokus, og er med det ikke aktuelt for alle medlemsbedriftene i 7sterke. «At dette prosjektet er tilpasset bare noen av våre medlemsbedrifter er sekundært. Det som er viktig er at vi får kunnskap om prosessen og måten å jobbe på, og når vi har den og erfaringen, så kan dette tas i bruk og tilpasses andre bedrifter. På den måten kan vi gi hele regionen et bærekraftig løft og sikre oss posisjon som en attraktiv region i fremtiden, både i forhold til næringsliv, kompetanse og for kommunene.

 

https://arendalsuka.no/event/user-view/12160.

https://arendalsuka.no/event/user-view/11925

https://arendalsuka.no/event/user-view/11371

https://www.7sterke.no/baerekraftnettverket/