NorDan kjemper mot stivbeinte permitteringsregler

7sterke7nyhetene, 7nyhetene desember 2008

En knivsodd fleksibilitet ville styrket Arneberg-fabrikkens stilling i NorDan-systemet. Alle er enige i fornuften i forslaget. Ingen har myndighet til å gi den nødvendige hårfine dispensasjonen.
– Skuffende, sier fabrikksjef Gaute Enger.

Saken bunner i regelen om minimum 50% permittering for å få dagpenger. Og når du får dagpenger, kan du komme inn under BIO-ordningen og dermed bruke permisjonstid til å bygge kompetanse.

NorDan må redusere kapasiteten, men 50% kapasitet blir for lite. Derfor foreslo de en ordning med 50% permisjon med en ekstra arbeidsdag hver andre uke som skulle regnes som opparbeiding til avspasering når permisjonen var over.

– Det syntes alle var en god ordning – bedriften, de ansatte, NAV, embetsverket, AID og politikerne – men den var ikke mulig å gjennomføre med dagens regelverk fordi timekortet den permitterte leverer til NAV hver 14. dag ville få hårfint for mange timer. Hadde det vært mulig med timeberegninger over en lengre periode, ville vi vært innafor kravene, forteller Enger.

I stedet kom NorDan og de ansatte fram til en lokal avtale der de ansatte får 80% lønn fra nå til sommerferien og der perioden er delt inn i tre like bolker med 60, 80 og 100% arbeidstid.

– Alternativet hadde vært å stenge fabrikken i vinter, så dette redder driften, men gjør det vanskeligere å utnytte den ledige tida til kompetansebygging. Vi kan ikke pålegge de ansatte å gå på kurs i fritida, sier Enger.

Kunne styrket Arneberg

NorDan regner med kraftig omstrukturering blant vindusprodusentene. Mange små vil forsvinne på grunn av finanskrisa og også fordi det kommer nye produktkrav. NorDan selv regner med å komme styrket ut på sikt.

– Konsernet mener de trenger dagens kapasitet med fire fabrikker i Norge og vil bruke nedgangstidene til å satse ekstra på kompetansebygging og effektivisering. Dersom vi ikke får til dette, er det et alternativ å flytte produksjonen ut av landet. Derfor er det frustrerende å kjempe mot regler som alle, også myndighetene selv, mener er unødig stivbeinte, sier Enger.

NorDan på Arneberg har ikke gitt opp og har fortsatt håp om å få til et samarbeid med NAV om kompetansebygging.

– NAV er ingen bremskloss i denne saken. Problemet er det absolutte regelverket de må forholde seg til. Det kunne vært løst ved at departementet hadde gitt mer fleksible fortolkningsregler, eller at de hadde varslet en forskriftsendring. Det er disse politiske prosessene som går alt for tregt, og det er skuffende i en situasjon som roper på handlekraft og raske grep, sier Gaute Enger hos NorDan.