Velkommen til frokostmøte torsdag 25. februar kl. 9.00-10.00

Jannicke7nyhetene

Årets første frokostmøte er i regi av HR-nettverket med agenda som følger:

9.00-09.05: Åpning (Ole Enok Skjellestad og Frode Ek Skarnes)

9.05-09.25: Status modulutdanning i Industriell Teknologi hos Fagskolen innlandet (Jan Erik Vold)

09.25-09.55: Foredrag «Omstilling. Konsekvenser ved omstilling/endring  –  Humankapital, bedriftskultur og fremtidig behov for endring» (Bjørn Skovli)

 

Påmelding via e-post: registrering@7sterke.no. Forut for møtet får du en link som du går inn på for å delta. Arrangementene er gratis og åpen for alle.