Vi ønsker god jul og lanserer ny presentasjonsfilm

7sterkeAktuelt

Lurer du på hva 7sterke jobber med? I samarbeid med Leidar Creative har vi laget en kort presentasjonsfilm som viser hvem vi er, hvordan vi jobber, hva vi jobber for og hvorfor du bør være medlem.

For oss i 7sterke har 2013 har vært et spennende år. Her er noe av det viktigste vi har oppnådd:

• I vår kunne vi gratulere sju ansatte fra Maarud og Mapei med ferdig gjennomført 4-årig deltidsstudier i maskinteknisk drift ved Høyskolen i Kongsvinger – et studie som oppstod på vårt initiativ.

• Vårt nyoppstartede markedsnettverk har gjennomført et vellykket markedsforum og flere nettverksamlinger med stor deltakelse.

• Vi fortsetter vårt fokus på ungdom og viderefører Ny start-prosjektet som retter seg mot de som har falt ut av den videregående skolen. Vi er stolte av at hele 60 prosent av deltakerne har fått jobb. Vi vil også sette fokus på lærlinger og ønsker å øke antallet lærlinger i industrien i regionen.

• Vi har sterkt fokus på Lean-filosofien som virkemiddel for økt produktivitet og forbedringsarbeid. I februar arrangerte vi et meget vellykket Leanforum med rundt 70 deltakere.

• I forbindelse med Stortingsvalget utfordret vi politikerne og markerte næringslivets krav om sammenhengende utbygging av E16 og ferdigstillelse senest 2019.

• Vårt HR-nettverk har hatt flere godt besøkte arrangementer og HR-forum.

• 10Nye og Sintef Raufoss Manufactoring kan vise til gode resultater. Hele sju konkrete innovasjonsprosjekter er startet opp i regionen dette året.

• 10nye har også ønsket flere nye bedrifter velkommen, og har medvirket til at Lobster Trailers har etablert seg på Kongsvinger og at Feral på Magnor fikk en storordre.

Vi i 7sterke og 10nye ønsker deg en riktig god jul og et godt nytt år og ser frem til videre samarbeid i 2014.