Innkjøpssamarbeid om energi og avfall

7sterke7nyhetene, 7nyhetene september 2010

Arbeidsgruppa for innkjøpssamarbeid i 7sterke har plukket ut energi og avfallshåndtering som områder der medlemmene kan samordne innkjøp på tvers av bransjer.

Arbeidsgruppa har hatt flere møter og vurdert områder som egner seg for felles innkjøp.

– Vi plukket ut to områder – energi og avfallshåndtering, forteller Arne Hagen fra Eskoleia Stål, som er kontaktperson for innkjøpssamarbeidet.

– Når håper vi selvsagt at medlemsbedriftene vil se nytten av å være med på en slik avtale og at flere vil slutte seg til dette når deres avtaler utløper, sier han.

I disse dager går det ut forespørsler om energi og avfallshåndtering til forskjellige leverandører.

Kontaktperson for innkjøpssamarbeidet: Arne Hagen, Eskoleia, tel 41 62 95 26, e-post arne.hagen@eskoleia.no.